Basic IELTS speaking

Basic IELTS series are suitable for those who want to achieve a band score of 4 – 5 in the IELTS test. They are also practical materials for high school students, students of pre – intermediate level and for those who want to build up a solid foundation in their English language competence.

Basic IELTS speaking

Zang Juan, Alison Wong

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2013

Abstract

Basic IELTS series are suitable for those who want to achieve a band score of 4 – 5 in the IELTS test. They are also practical materials for high school students, students of pre – intermediate level and for those who want to build up a solid foundation in their English language competence.

The main features of this series of books are as follows:

. Designed in accordance with the content, format and objectives of the IELTS test

. Reflecting the updated IELTS question types

. Meeting the demand and expectations of the focused candidates

. Containing authentic, interesting and rewarding materials

Content:

IELTS Overview

Chapter 1: The IELTS Speaking Test

- Unit 1: An Overview of the IELTS Speaking Test

- Unit 2: How to Prepare for the IELTS Speaking Test

Chapter 2: Part 1 of the IELTS Speaking Test

- Unit 1: How to prepare for Part 1

- Unit 2: Conversation Practice for Part 1

Chapter 3: Part 2 of the IELTS Speaking Test

- Unit 1: How to Prepare for Part 2

- Unit 2: Presentation Practice for Part 2

- Unit 3: Topic Card Practice for Part 2

Chapter 4: Part 3 of the IELTS Speaking Test

- Unit 1: How to Prepare for Part 3

- Unit 2:Discussion Practice for Part 3

- Unit 3: Topic Practice for Part 3

Chapter 5: IELTS Sample Speaking Tests

IELTS Sample Speaking Test 1

IELTS Sample Speaking Test 2

Citation

Zang Juan, Alison Wong. Basic IELTS speaking. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Basic IELTS speakingWorldlink 1Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.
Basic IELTS speaking
Worldlink 1Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.

QR code

Basic IELTS speaking

Content

  • Thứ Sáu, 15:20 08/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Practice Tests

Thứ Bảy, 17:51 13/08/2022

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Hệ mờ và ứng dụng

Thứ Sáu, 15:08 08/04/2022

Giáo trình nhập môn Hệ điều hành

Thứ Sáu, 14:47 08/04/2022

English for Electrical and Electronics Engineering 5

Thứ Sáu, 14:24 08/04/2022

Giáo trình lập trình ứng dụng Cơ sở dữ liệu trên Web

Thứ Sáu, 14:21 08/04/2022

Giáo trình thống kê doanh nghiêp (Nguyễn Công Nhự)

Thứ Sáu, 13:49 08/04/2022

Video giới thiệu