Worldlink 1: Developing English Fluency

This book has been completely updated and enhanced to reflect modern teaching methods and user feedback. Combining dynamic vocabulary with essential grammar and universal topics, World Link, Second Edition, helps learners to communicate confidently and fluently.

Worldlink 1: Developing English Fluency

Susan Stempleski

Cengage Learning

2011

Abstract

World Link is National Geographic Learning's best-selling core series for young adult/adult learners of English from the false beginner to high intermediate level. The second edition has been completely updated and enhanced to reflect modern teaching methods and user feedback. Combining dynamic vocabulary with essential grammar and universal topics, World Link, Second Edition, helps learners to communicate confidently and fluently.

Contents:

. Unit 1: New Friends, New Faces

. Unit 2: Express Yourself

. Unit 3: What Do We Need

. Unit 4: Vacation

. Unit 5: Heroes

. Unit 6: The Mind

Citation

Susan Stempleski. Worldlink 1: Developing English Fluency. Cengage Learning, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Worldlink 1Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.Interculture Communication A Practical Guide
Worldlink 1
Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary.Interculture Communication A Practical Guide

QR code

Worldlink 1

Content

  • Thứ Sáu, 10:28 08/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

서울대 한국어 2B Workbook Seoul National University Korean 2B Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2b

Thứ Bảy, 20:13 13/08/2022

서울대 한국어 2B Student's Book Seoul National University 2B Student's Book with CD1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài học- tập 2b

Thứ Bảy, 20:01 13/08/2022

Test of English as a Foreign Language TOEFL: Practice Tests Workbook

Thứ Bảy, 19:37 13/08/2022

The Heinle & Heinle TOEFL Test Assistant: Vocabulary

Thứ Bảy, 18:30 13/08/2022

Longman Preparation Course for the TOEFL Test: Skills and Strategies

Thứ Bảy, 18:09 13/08/2022

Giáo trình thiết kế hệ thống số

Thứ Sáu, 08:48 08/04/2022

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Thứ Sáu, 08:38 08/04/2022

Tự học Microsoft Word 2010

Thứ Sáu, 07:53 08/04/2022

Bí quyết Vẽ bút chì

Thứ Năm, 17:06 07/04/2022

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Năm, 17:00 07/04/2022

Video giới thiệu