Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học là một cuốn sách quí, hiếm, được tái bản nhiều lần và được sử dụng trong rất nhiều trường Đại học. Cuốn sách này có khối lượng đồ sộ các ví dụ, các câu hỏi, bài tập và đề tài ứng dụng tin học… điều đó giúp cho bạn đọc dễ hiểu, dễ vận dụng các kiến thức đa dạng không chỉ thuần tuý về toán học rời rạc.

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Kenneth H. Rosen (Người dịch: Phạm Văn Thiều)

Khoa học kỹ thuật

2000

Tóm tắt

Cuốn sách này có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, nhưng trước hết là cho thầy và trò ở các trường đại học khoa học tự nhiên và công nghệ - đặc biệt là công nghệ thông tin. Cấu trúc logic và độc đáo của cuốn sách cùng những ví dụ, bài tập, đề tài tiếp cận góc độ tin học đã làm cho người đọc luôn luôn có thể tìm thấy cách đọc thích hợp với mình, tiếp thu đầy đủ và nhanh chóng những kiến thức mong muốn.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

+ Chương 1: Các kiến thức cơ sở: Logic, tập hợp, hàm;

+ Chương 2: Những kiến thức cơ bản: Thuật toán, các số nguyên và ma trận;

+ Chương 3: Suy luận toán học;

+ Chương 4: Đếm các phần tử;

+ Chương 5: Kỹ thuật đếm cao cấp;

+ Chương 6: Quan hệ;

+ Chương 7: Đồ thị;

+ Chương 8: Cây;

+ Chương 9: Đại số Boole;

+ Chương 10: Mô hình tính toán.

Trích dẫn

Kenneth H. Rosen (Người dịch: Phạm Văn Thiều). "Toán rời rạc ứng dụng trong tin học". Khoa học kỹ thuật, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Toán rời rạc ứng dụng trong tin họcToán rời rạc (Đỗ Đức Giáo)Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
Toán rời rạc ứng dụng trong tin họcToán rời rạc (Đỗ Đức Giáo)Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

Mã QR

Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:38 08/04/2022