Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp được tập thể tác giả Bộ môn Tài chính – Khoa Quản lý kinh doanh Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập cho sinh viên các ngành Kinh tế, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu cho các nhà quản trị doanh nghiệp

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Thân Thanh Sơn

Giáo Dục

2013

Tóm tắt

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn hướng tới mục tiêu lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp nghiên cứu, cân đối, cụ thể hóa toàn bộ ngân sách trong tương lai về các hoạt động của doanh nghiệp như: Ngân sách doanh thu, ngân sách chi phí cho các hoạt động, ngân sách kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân sách dòng tiền…. giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có thể điều hành các hoạt động của một doanh nghiệp một cách cân đối, hiệu quả và đạt các mục tiêu đề ra.

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp được tập thể tác giả Bộ môn Tài chính – Khoa Quản lý kinh doanh Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập cho sinh viên các ngành Kinh tế, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu cho các nhà quản trị doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Những nguyên tắc cơ bản về ngân sách doanh nghiệp.

- Ngân sách doanh thu cho các tổ chức dịch vụ.

- Ngân sách chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp thương mại.

- Ngân sách tiền mặt cho doanh nghiệp thương mại.

- Ngân sách báo cáo tài chính cho các tổ chức dịch vụ.

- Ngân sách tổng hợp cho các doanh nghiệp sản xuất.

Trích dẫn

Thân Thanh Sơn. Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp, Giáo Dục, 2013

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giảiĐánh thức con người phi thường trong bạn

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, Bài tập và bài giảiĐánh thức con người phi thường trong bạn

Mã QR

Giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:24 07/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính

Thứ Năm, 14:15 07/04/2022

Ngôn ngữ lập trình C (Quách Tuấn Ngọc)

Thứ Năm, 13:36 07/04/2022

Mạng máy tính và các hệ thống mở

Thứ Năm, 13:10 07/04/2022

Giáo trình Lý thuyết đồ thị

Thứ Năm, 10:13 07/04/2022

English for Tourism And Hospitallity 4

Thứ Năm, 10:07 07/04/2022

Video giới thiệu