Chứng khoán đầu tư và quản lý

Cung cấp cho bạn đọc đầy đủ nội dung hoạt động của thị trường chứng khoán

Chứng khoán đầu tư và quản lý

Nguyễn Đỗ biên soạn

Lao động xã hội

2007

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

- Phần 1: Quản lý tài chính: Nhân tố quyết định thành công của một công ty.

- Phần 2: Thị trưởng chứng khoán.

- Phần 3: Hai mươi hai hoạt động chính của thị trưởng chứng khoán

Trích dẫn

Nguyễn Đỗ biên soạn. Chứng khoán đầu tư và quản lý. Lao động xã hộ, 2007

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Chứng khoán đầu tư và quản lýChina engaged: Integration with the global economyBank management & financial services seventh edition
Chứng khoán đầu tư và quản lýChina engaged: Integration with the global economyBank management & financial services seventh edition

Mã QR

Chứng khoán đầu tư và quản lý

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:37 24/10/2022