Giáo trình Tài chính công

Giáo trình trình bày những vấn dề cơ bản nhất của tài chính công và quản lý tài chính công ở Việt Nam gắn với cơ chế quản lý kinh tế - xã hội của đất nước .

Giáo trình Tài chính công

Mai Thị Diệu Hằng; Đỗ Thị Ngọc Lan; Chi Thị Thúy

Thống Kê

2018

Tóm tắt

Giáo trình trình bày những vấn dề cơ bản nhất của tài chính công và quản lý tài chính công ở Việt Nam gắn với cơ chế quản lý kinh tế - xã hội của đất nước như: Biểu hiện bên ngoài của tài chính công là các quỹ tiền tệ quốc gia, bản chất của tài chính công là mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác, vai trò của tài chính công trong nền kinh tế… Giáo trình nêu rõ các khoản thu chi chủ yếu của ngân sách nhà nước Việt Nam, sự vận động của các dòng thu chi các quỹ như thế nào, thực tế việc quản lý và cân đối các khoản thu chi quỹ ra sao. Ngoài ra giáo trình cũng trình bày những vấn đề tín dụng nhà nước, nợ công và vấn đề cân đối ngân sách nhà nước, đồng thời cũng dành một chương để giới thiệu về các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

Với cách trình bày sáng tạo, bao gồm nội dung chính và phần hỏi ôn tập, bài tập gắn liền với thực tiễn quản lý tài chính công ở Việt Nam, giúp người đọc nhận thức rõ ràng và thực tế về lĩnh vực này.

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính công.

+ Chương 2: Quản lý thu ngân sách nhà nước.

+ Chương 3: Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước.

+ Chương 4: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

+ Chương 5: Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước.

+ Chương 6: Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Trích dẫn

Mai Thị Diệu Hằng, Đỗ Thị Ngọc Lan, Chi Thị Thúy. Giáo trình Tài chính công, Thống Kê, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tài chính côngGiáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)Giáo trình kinh tế học đại cương

Giáo trình Tài chính công

Giáo trình kinh tế bảo hiểm (Nguyễn Mạnh Cường)Giáo trình kinh tế học đại cương

Mã QR

Giáo trình Tài chính công

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:14 15/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Control In Power Electronics: Selected Problems

Thứ Sáu, 10:21 15/04/2022

Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Bùi Thị Thu Loan)

Thứ Sáu, 10:00 15/04/2022

Luyện dịch Việt - Anh qua những mẫu câu thông dụng

Thứ Sáu, 09:29 15/04/2022

Hướng dẫn thiết lập và quản trị mạng

Thứ Sáu, 09:16 15/04/2022

Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh -Việt Việt - Anh

Thứ Sáu, 08:53 15/04/2022

Video giới thiệu