20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge

Intimidated by corporate finance? The numbers (and the jargon) can feel overwhelming--but you have to understand them to manage effectively. Finance Basics explains the fundamentals simply and quickly

20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge

Harvard Business Scholl

Harvard Business Review Press

2014

Abstract

Intimidated by corporate finance? The numbers (and the jargon) can feel overwhelming--but you have to understand them to manage effectively. Finance Basics explains the fundamentals simply and quickly, introducing you to key terms and concepts such as:

How to navigate financial statements.

How to weigh costs and benefits.

What’s involved in budgeting and forecasting.

How to gauge a company's financial health.

Don't have much time? Get up to speed fast on the most essential business skills with Harvard Business Review's 20-Minute Manager series. Whether you need a crash course or a brief refresher, each book in the series is a concise, practical primer that will help you brush up on a key management topic. Advice you can quickly read and apply, for ambitious professionals and aspiring executives--from the most trusted source in business. Also available as an ebook.

Citation

Harvard Business Scholl. 20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge. Harvard Business Review Press, 2014

Collection

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gaugeAccounting principlesThe theory of the business
20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gaugeAccounting principlesThe theory of the business

QR code

20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge

Content

  • Thứ Sáu, 13:08 29/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

9 Things successful people do differently

Thứ Sáu, 12:56 29/07/2022

QuickBooks 2010 : The official guide for QuickBooks Pro users

Thứ Sáu, 11:14 29/07/2022

Production systems technology

Thứ Sáu, 10:46 29/07/2022

Product Life Cycle Management

Thứ Sáu, 10:28 29/07/2022

Principles of macroeconomics

Thứ Sáu, 09:41 29/07/2022