9 Things successful people do differently

Are you at the top of your game—or still trying to get there?

9 Things successful people do differently

Halvorson,Heidi Grant

Harvard Business Review Press

2012

Abstract

Are you at the top of your game—or still trying to get there?

Take your cues from the short, powerful 9 Things Successful People Do Differently, where the strategies and goals of the world’s most successful people are on display—backed by research that shows exactly what has the biggest impact on performance. Here’s a hint: accomplished people reach their goals because of what they do, not just who they are.

Readers have called this “a gem of a book.” Get ready to accomplish your goals at last.

Citation

Halvorson,Heidi Grant. 9 Things successful people do differently. Harvard Business Review Press, 2012

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

9 Things successful people do differentlyTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn TedNói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu
9 Things successful people do differentlyTed Talks - Hùng biện kiểu Ted: Bí quyết diễn thuyết trước đám đông chuẩn TedNói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

QR code

9 Things successful people do differently

Content

  • Thứ Sáu, 12:56 29/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

QuickBooks 2010 : The official guide for QuickBooks Pro users

Thứ Sáu, 11:14 29/07/2022

Production systems technology

Thứ Sáu, 10:46 29/07/2022

Product Life Cycle Management

Thứ Sáu, 10:28 29/07/2022

Principles of macroeconomics

Thứ Sáu, 09:41 29/07/2022

Principles of macro-economics. Third Edition

Thứ Sáu, 09:36 29/07/2022