Production systems technology

Thinking is the essence of being human. It is one of the things that makes you different from other animals. Some people believe that your brain stores information about every experience you have ever had in your life. This is what makes learning and remembering possible.

Production systems technology

Henry R. Harms

McGraw Hill,

1992

Abstract

Thinking is the essence of being human. It is one of the things that makes you different from other animals. Some people believe that your brain stores information about every experience you have ever had in your life. This is what makes learning and remembering possible.

What are you doing to fill your brain with information that will be useful to you in the future? Employers have been saying that the young people entering the workforce today do not have good thinking skills.

They mean that these young people do not have the necessary skills for problem solving, for thinking creatively, for critical thinking, and for making decisions.

Citation

Henry R. Harms. Production systems technology. McGraw Hill, 1992

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Production systems technologyGiáo trình quản trị tác nghiệpCorporate governance
Production systems technologyGiáo trình quản trị tác nghiệpCorporate governance

QR code

Production systems technology

Content

  • Thứ Sáu, 10:46 29/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Product Life Cycle Management

Thứ Sáu, 10:28 29/07/2022

Principles of macroeconomics

Thứ Sáu, 09:41 29/07/2022

Principles of macro-economics. Third Edition

Thứ Sáu, 09:36 29/07/2022

새 연세한국어 어휘와 문법. 4-1 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 4 tập 1

Thứ Năm, 23:07 28/07/2022

새 연세한국어 어휘와 문법. 4-2 = Yonsei mới: từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn 4 tập 2

Thứ Năm, 23:00 28/07/2022