Assessing You: The first step in career planning

Assessing You: The first step in career planning (formerly the Skills Plus Handbook) addresses the self-assessment phase of the career planning process.

Assessing You: The first step in career planning

Alberta Employment and Immigration

Alberta

2008

Abstract

Assessing You: The first step in career planning (formerly the Skills Plus Handbook) addresses the self-assessment phase of the career planning process. It will help your client or students to

- Explore their knowledge, skills and abilities that are transferable from one work role to another.

- Explore personal management skills such as time management, problem solving and organizational skills

- Understand how their personal characteristics influence their career decisions

- Identify specific work that supports their desired career goals

- Identify their resources (personal, material and financial) and determine which are most helpful to their career path.

- Understand the importance of updating their career portfolio using newly acquired information about themselves.

- Connect with further information and resources.

Citation

Alberta Employment and Immigration. Assessing You: The first step in career planning, Alberta, 2008.

Collection

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Assessing You, The first step in career planningFinancial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Assessing You, The first step in career planning

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

QR code

Assessing You, The first step in career planning

Content

  • Thứ Sáu, 11:31 01/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Thứ Sáu, 11:08 01/04/2022

Giáo trình Quản lý dự án

Thứ Sáu, 10:45 01/04/2022

Trang phục Việt Nam

Thứ Sáu, 10:43 01/04/2022

Thời trang

Thứ Sáu, 10:36 01/04/2022

Giáo trình quản trị nhân lực (Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm...)

Thứ Sáu, 10:31 01/04/2022