Assessing You: The first step in career planning

Assessing You: The first step in career planning (formerly the Skills Plus Handbook) addresses the self-assessment phase of the career planning process.

Assessing You: The first step in career planning

Alberta Employment and Immigration

Alberta

2008

Abstract

Assessing You: The first step in career planning (formerly the Skills Plus Handbook) addresses the self-assessment phase of the career planning process. It will help your client or students to

- Explore their knowledge, skills and abilities that are transferable from one work role to another.

- Explore personal management skills such as time management, problem solving and organizational skills

- Understand how their personal characteristics influence their career decisions

- Identify specific work that supports their desired career goals

- Identify their resources (personal, material and financial) and determine which are most helpful to their career path.

- Understand the importance of updating their career portfolio using newly acquired information about themselves.

- Connect with further information and resources.

Citation

Alberta Employment and Immigration. Assessing You: The first step in career planning, Alberta, 2008.

Collection

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Assessing You, The first step in career planningFinancial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Assessing You, The first step in career planning

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

QR code

Assessing You, The first step in career planning

Content

  • Thứ Sáu, 11:31 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Thứ Sáu, 11:08 01/04/2022

Giáo trình Quản lý dự án

Thứ Sáu, 10:45 01/04/2022

Trang phục Việt Nam

Thứ Sáu, 10:43 01/04/2022

Thời trang

Thứ Sáu, 10:36 01/04/2022

Giáo trình quản trị nhân lực (Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm...)

Thứ Sáu, 10:31 01/04/2022

Video giới thiệu