Global Business Today

Global Business Today by Charles W. L. Hill is a must for anyone interested in international trade. The content gives the reader a historical overview of much of what is going on today. How the global business community evolve and the agencies that try to control and manage the global economies today.

Global Business Today

Charles Hill, G. Tomas M. Hult

McGraw-Hill Education

2020

Abstract

Global Business Today, intended for both undergraduate or MBA students, appeals to instructors looking for a concise, analytical (as opposed to a descriptive) approach to the International Business course. Known for being practical, appealing to faculty with both a research and a business world background, due to each of the author's extensive global consulting experience for Fortune 500 companies. Extensive updates to content throughout.

Part 1 Introduction and Overview

 • Chapter 1 Globalization

Part 2 National Differences

 • Chapter 2 National Differences in Political, Economic, and Legal Systems

 • Chapter 3 National Differences in Economic Development

 • Chapter 4 Differences in Culture

 • Chapter 5 Ethics, Corporate Social Responsibility, and Sustainability

Part 3 The Global Trade and Investment Environment

 • Chapter 6 International Trade Theory

 • Chapter 7 Government Policy and International Trade

 • Chapter 8 Foreign Direct Investment

 • Chapter 9 Regional Economic Integration

Part 4 The Global Monetary System

 • Chapter 10 The Foreign Exchange Market

 • Chapter 11 The International Monetary System

Part 5 The Strategy and Structure of International Business

 • Chapter 12 The Strategy of International Business

 • Chapter 13 Entering Foreign Markets

Part 6 International Business Functions

 • Chapter 14 Exporting, Importing, and Countertrade

 • Chapter 15 Global Production and Supply Chain Management

 • Chapter 16 Global Marketing and R&D

 • Chapter 17 Global Human Resource Management

Citation

Charles Hill, G. Tomas M. Hult, Global Business Today, McGraw-Hill Education,2020

Collection

Kinh tế

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Global Business TodayKế toán ngân hàngKinh tế học vĩ mô

Global Business Today

Kế toán ngân hàngKinh tế học vĩ mô

QR code

Global Business Today

Content

 • Thứ Tư, 15:50 01/09/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Pathways to Literature

Thứ Ba, 16:39 17/08/2021

Kinh tế học vi mô

Thứ Ba, 15:17 17/08/2021

Kế toán ngân hàng

Thứ Hai, 09:24 16/08/2021

Corporate Finance Fourth Edition

Thứ Bảy, 15:09 14/08/2021

Các bình diện của từ và ngữ cố định trong tiếng Việt

Thứ Hai, 16:10 02/08/2021

Video giới thiệu