Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Giáo trình lý thuyết thống kê nhằm phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, sinh viên ngành thống kê và sinh viên của tất cả các ngành khác ở các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học kinh tế quốc dân nói riêng, các trường kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung và là tài liệu tham khảo cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực thống kê.

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Trần Thị Kim Thu (Ch.b)

ĐH Kinh tế quốc dân

2016

Tóm tắt

Giáo trình lý thuyết thống kê nhằm phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên, sinh viên ngành thống kê và sinh viên của tất cả các ngành khác ở các hệ, bậc đào tạo tại Trường Đại học kinh tế quốc dân nói riêng, các trường kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung và là tài liệu tham khảo cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực thống kê.

Giáo trình gồm 16 chương:

- Chương 1: Những vế đề chung về thống kê học

- Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

- Chương 3: Trình bày dữ liệu thống kê

- Chương 4: nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

- Chương 5: Điều tra chọn mẫu

- Chương 6: Ước lượng trung bình và tỷ lệ

- Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê

- Chương 8: Kiểm định 2 tổng thể chung

- Chương 9: Kiểm định nhiều tổng thể chung

- Chương 10: Kiểm định phi tham số

- Chương 11: Hồi quy – Tương quan đơn

- Chương 12: Hồi quy tương quan bội

- Chương 13: Dãy số thời gian và dự đoán

- Chương 14: Chỉ số

- Chương 15: phương pháp thống kê trong kiểm soát chất lượng

- Chương 16: Lý thuyết quyết định

Trích dẫn

Trần Thị Kim Thu (Ch.b). Giáo trình lý thuyết thống kê . ĐH Kinh tế quốc dân, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)Quản trị học Phong cách PR chuyên nghiệp Public Relation
Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)Quản trị học Phong cách PR chuyên nghiệp Public Relation

Mã QR

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:12 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation

Thứ Sáu, 15:09 22/04/2022

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Thứ Sáu, 15:07 22/04/2022

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Thứ Sáu, 14:55 22/04/2022

Fundamentals of Adaptive Filtering

Thứ Sáu, 14:49 22/04/2022

A Practical approach to signal and systems

Thứ Sáu, 14:41 22/04/2022

Video giới thiệu