Tài chính quốc tế hiện đại

Tài chính quốc tế luôn gắn liền với kinh tế thị trường mở, do đó trước nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải có sự am hiểu thấu đáo về lĩnh vực này, đặc biệt là những kiến thức hiện đại đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Đứng trước thực tế như vậy môn học " tài chính quốc tế " được xác định là môn học bắt buộc đối với ngành tài chính - ngân hàng và là môn học lựa chọn cho các trường khối kinh tế. Tài chính quốc tế luôn gắn liền với kinh tế thị trường mở, do đó trước nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải có sự am hiểu thấu đáo về lĩnh vực này, đặc biệt là những kiến thức hiện đại đang được áp dụng phổ biến trên thế giới. Đứng trước thực tế như vậy, môn học “ Tài chính quốc tế” được xác định là môn học bắt buộc đối với ngành Tài chính - Ngân hàng và là môn học lựa chọn cho các trường khối kinh tế.

Giáo trình phân tích tài chính

Nguyễn Văn Tiến

Thống kê

2013

Tóm tắt

Cuốn sách này bao gồm 3 phần và 17 chương:
Phần 1 Thị trường tài chính quốc tế
+ Chương 1 Đại cương về tài chính quốc tế
+ Chương 2 Tiền tệ trên thế giới
+ Chương 3 Thị trường ngoại hối
+ Chương 4 Thị trường tiền tệ quốc tế
+ Chương 5 Thị trường vốn quốc tế
+ Chương 6 Hệ thống tiền tệ quốc tế
Phần 2 Cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái
+ Chương 7 cán cân thanh toán quốc và IIP
+ Chương 8 tỷ giá và chế độ tỷ giá
+ Chương 9 Học thuyết ngang giá sức mua
+ Chương 10 Học thuyết ngang giá lãi suất
+ Chương 11 Các nhân tố tác động lên tỷ giá
Phần 3 Các nghiệp vụ tài chính quốc tế phát sinh
+ Chương 12 Nhận diện và quản lý rủi ro tỷ giá
+ Chương 13 Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn
+ Chương 14 Nghiệp vụ ngoại hối tương lai
+ Chương 15 Nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối
+ Chương 16 Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ

+ Chương 17 Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Tiến. Giáo trình phân tích tài chính, Thống kê, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Tài chính quốc tế hiện đạiGiáo trình phân tích tài chínhNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp
Tài chính quốc tế hiện đạiGiáo trình phân tích tài chínhNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp

Mã QR

Tài chính quốc tế hiện đại

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:44 09/05/2022