Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác nhằm cung cấp những thông tin, giúp cho quản trị doanh nghiệp lựa chọn danh mục các loại hình đầu tư cho hoạt động đầu tư tài chính đạt kết quả kinh tế cao là một vấn đề hết sức quan trọng

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Nguyễn Năng Phúc

Tài chính

2005

Tóm tắt

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác nhằm cung cấp những thông tin, giúp cho quản trị doanh nghiệp lựa chọn danh mục các loại hình đầu tư cho hoạt động đầu tư tài chính đạt kết quả kinh tế cao là một vấn đề hết sức quan trọng.

Cuốn sách chuyên khảo: "Phân Tích Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính Của Doanh Nghiệp" gồm 3 phần:

· Phần I: Lý luận chung về hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong các doanh nghiệp.

· Phần II: Phương pháp phân tích hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác trong các doanh nghiệp.

· Phần III: Kết quả ứng dụng phương pháp phân tích hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác ở một số doanh nghiệp.
Tài liệu này được sử dụng cho các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

Trích dẫn

Nguyễn Năng Phúc. Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Tài chính, 2005

Bộ sưu tập

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệpMoney and banking the economics fourth editionMoney for a Motorbike
Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Money and banking the economics fourth edition

Money for a Motorbike

Mã QR

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:48 24/10/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Thứ Hai, 13:32 24/10/2022

Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử - Tập 2. Với công cụ ASP. net, Visual Basic . net, SQL server

Thứ Hai, 13:10 24/10/2022

Corporate Value Creation An operations Framework for Nonfinancial Managers

Thứ Hai, 13:02 24/10/2022

Confidence game : How a hedge fund manager called Wall Street's bluff

Thứ Hai, 12:58 24/10/2022

Corporate finance: A valuation approach

Thứ Hai, 10:52 24/10/2022