Corporate finance Seventh edition

Giới thiệu hoạt động của các tập đoàn tài chính

Corporate finance Seventh edition

Stephen A. Ross

McGraw Hill

2005

Abstract

Giới thiệu hoạt động của các tập đoàn tài chính; Chi ngân sách ở các thị trường tài chính; Quản lí rủi ro, tìm hiểu cấu trúc vốn và chính sách tài chính, lập kế hoạch tài chính, tài chính ngắn hạn và dài hạn; Thảo luận về những chủ đề đặc biệt trong tập đoàn tài chính

Citation

Stephen A. Ross. Corporate finance Seventh edition. McGraw Hill, 2005

Collection

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Corporate finance Seventh editionF6-Taxation UK (FA09)-Revision Kit-BPInternational Business : Competing in the Global Marketplace 12e
Corporate finance Seventh editionPAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision KitInternational Business: Competing in the Global Marketplace

QR code

Corporate finance Seventh edition

Content

  • Thứ Ba, 14:51 16/08/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 Hán tự (bản tiếng Việt)

Thứ Ba, 14:50 16/08/2022

Corporate After Shock

Thứ Ba, 14:42 16/08/2022

Companies Are People, Too: Discover, Develop, and Grow Your Organization's True Personality

Thứ Ba, 14:28 16/08/2022

Christmas in prague

Thứ Ba, 14:27 16/08/2022

A+ Guide to Software: Managing, Maintaining, and Troubleshooting

Thứ Ba, 14:17 16/08/2022