Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng trong khoa hoc kinh tế, kinh doanh và quản lý. Việc truyền bá rộng rãi kiến thức về quản trị tài chính lại càng trở nên cần thiết hơn đối với nước ta hiện nay khi mà nền kinh tế nước nhà đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập sâu rộng, các thị trường vốn, thị trường chứng khoán đang ngày càng phát triển.

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Vũ Duy Hào

ĐH Kinh tế quốc dân

2019

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được bố cục thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực taì chính doanh nghiệp. Người đọc được trình bày cách nhìn tổng quan về tài chính doanh nghiệp đến những vấn đề cụ thể về đầu tư, huy động vốn và tài trợ, phân tích và dự báo tài chính, doanh lợi, rủi ro, chính sách cổ tức, quản lý tài sản và định giá doanh nghiệp.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 2: Rủi ro và doanh lợi.

+ Chương 3: Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 5: Huy động vốn của doanh nghiệp.

+ Chương 6: Chi phí vốn của doanh nghiệp.

+ Chương 7: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

+ Chương 8: Chính sách tổ chức.

+ Chương 9 và 10: Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp và định giá tài sản.

+ Chương 11 và 12:Đầu tư dài hạn và kế hoạch tài chính ngắn hạn.

+ Chương 13 và 14: Chứng khoán phái sinh và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

+ Chương 15: Mô hình tập đoàn kinh tế

Trích dẫn

Vũ Duy Hào. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. ĐH Kinh tế quốc dân, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Tài chính doanh nghiệpGiáo trình Kinh doanh quốc tếGiáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
Giáo trình Tài chính doanh nghiệpGiáo trình Kinh doanh quốc tếGiáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Mã QR

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:07 04/04/2022