Quantitative Corporate Finance Second Edition

This textbook presents a comprehensive treatment of the legal arrangement of the corporation, the instruments and institutions through which capital can be raised, the management of the flow of funds through the individual firm, and the methods of dividing the risks and returns among the various contributors of funds.

Quantitative Corporate Finance Second Edition

John B. Guerard Jr,

Springer Nature Switzerland

2021

Abstract

This textbook presents a comprehensive treatment of the legal arrangement of the corporation, the instruments and institutions through which capital can be raised, the management of the flow of funds through the individual firm, and the methods of dividing the risks and returns among the various contributors of funds.
Now in its second edition, the book covers a wide range of topics in corporate finance, from time series modeling and regression analysis to multi-factor risk models and the Capital Asset Pricing Model. Guerard, Gultekin and Saxena build significantly on the first edition of the text, but retain the core chapters on cornerstone topics such as mergers and acquisitions, regulatory environments, bankruptcy and various other foundational concepts of corporate finance.
New to the second edition are examinations of APT portfolio selection and time series modeling and forecasting through SAS, SCA and OxMetrics programming, FactSet fundamental data templates. This is intended to be a graduate-level textbook, and could be used as a primary text in upper level MBA and Financial Engineering courses, as well as a supplementary text for graduate courses in financial data analysis and financial investments.

Citation

John B. Guerard Jr. Quantitative Corporate Finance Second Edition. Springer Nature Switzerland, 2021

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Related document

Quantitative Corporate Finance Second EditionĐầu tư chứng khoán nhất định thành côngDecision support and business intelligence systems
Quantitative Corporate Finance Second EditionĐầu tư chứng khoán nhất định thành côngDecision support and business intelligence systems

QR code

Quantitative Corporate Finance Second Edition

Content

  • Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

BEHAVIORAL FINANCE Investors, Corporations, and Markets

Thứ Sáu, 08:40 13/05/2022

Behavioral Finance Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates

Thứ Sáu, 08:30 13/05/2022

Career Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Thứ Sáu, 08:21 13/05/2022

Behavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better Investment Decisions

Thứ Sáu, 08:04 13/05/2022

Sổ tay sử dụng thuốc nhuộm tập 2: Nhuộm len và len pha

Thứ Năm, 15:49 12/05/2022