Internal combustion engine fundamentals

The long-awaited revision of the most respected resource on Internal Combustion Engines --covering the basics through advanced operation of spark-ignition and diesel engines

Internal combustion engine fundamentals

Heywood, John B

MC Graw Hill

2018

Abstract

The long-awaited revision of the most respected resource on Internal Combustion Engines --covering the basics through advanced operation of spark-ignition and diesel engines. Written by one of the most recognized and highly regarded names in internal combustion engines this trusted educational resource and professional reference covers the key physical and chemical processes that govern internal combustion engine operation and design.

Internal Combustion Engine Fundamentals, Second Edition, has been thoroughly revised to cover recent advances, including performance enhancement, efficiency improvements, and emission reduction technologies. Highly illustrated and cross referenced, the book includes discussions of these engines’ environmental impacts and requirements. You will get complete explanations of spark-ignition and compression-ignition (diesel) engine operating characteristics as well as of engine flow and combustion phenomena and fuel requirements.

Coverage includes:

• Engine types and their operation

• Engine design and operating parameters

• Thermochemistry of fuel-air mixtures

• Properties of working fluids

• Ideal models of engine cycles

• Gas exchange processes

• Mixture preparation in spark-ignition engines

• Charge motion within the cylinder

• Combustion in spark-ignition engines

• Combustion in compression-ignition engines

• Pollutant formation and control

• Engine heat transfer

• Engine friction and lubrication

• Modeling real engine flow and combustion processes

• Engine operating characteristics

Citation

Heywood, John B. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill Education, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Internal combustion engine fundamentalsCreating autonomous vehicle systemsAutomotive control systems

Internal combustion engine fundamentals

Creating autonomous vehicle systemsAutomotive control systems

QR code

Internal combustion engine fundamentals

Content

  • Thứ Sáu, 09:47 21/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021

Vận hành hệ thống điện

Thứ Sáu, 09:34 21/05/2021

Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/05/2021

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Thứ Sáu, 08:46 21/05/2021

Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Thứ Năm, 15:01 20/05/2021

Video giới thiệu