Internal combustion engine fundamentals

The long-awaited revision of the most respected resource on Internal Combustion Engines --covering the basics through advanced operation of spark-ignition and diesel engines

Internal combustion engine fundamentals

Heywood, John B

MC Graw Hill

2018

Abstract

The long-awaited revision of the most respected resource on Internal Combustion Engines --covering the basics through advanced operation of spark-ignition and diesel engines. Written by one of the most recognized and highly regarded names in internal combustion engines this trusted educational resource and professional reference covers the key physical and chemical processes that govern internal combustion engine operation and design.

Internal Combustion Engine Fundamentals, Second Edition, has been thoroughly revised to cover recent advances, including performance enhancement, efficiency improvements, and emission reduction technologies. Highly illustrated and cross referenced, the book includes discussions of these engines’ environmental impacts and requirements. You will get complete explanations of spark-ignition and compression-ignition (diesel) engine operating characteristics as well as of engine flow and combustion phenomena and fuel requirements.

Coverage includes:

• Engine types and their operation

• Engine design and operating parameters

• Thermochemistry of fuel-air mixtures

• Properties of working fluids

• Ideal models of engine cycles

• Gas exchange processes

• Mixture preparation in spark-ignition engines

• Charge motion within the cylinder

• Combustion in spark-ignition engines

• Combustion in compression-ignition engines

• Pollutant formation and control

• Engine heat transfer

• Engine friction and lubrication

• Modeling real engine flow and combustion processes

• Engine operating characteristics

Citation

Heywood, John B. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill Education, 2018.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Internal combustion engine fundamentalsCreating autonomous vehicle systemsAutomotive control systems

Internal combustion engine fundamentals

Creating autonomous vehicle systemsAutomotive control systems

QR code

Internal combustion engine fundamentals

Content

  • Thứ Sáu, 09:47 21/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021

Vận hành hệ thống điện

Thứ Sáu, 09:34 21/05/2021

Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/05/2021

Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức

Thứ Sáu, 08:46 21/05/2021

Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Thứ Năm, 15:01 20/05/2021