Theory and design of CNC systems

Computer Numerical Control (CNC) controllers are high value-added products counting for over 30% of the price of machine tools. The development of CNC technology depends on the integration of technologies from many different industries, and requires strategic long-term support. “Theory and Design of CNC Systems

Theory and design of CNC systems

Suk Hwan Suh, Seong Kyoon Kang, Dae Hyuk Chung

Springe

2008

Abstract

Computer Numerical Control (CNC) controllers are high value-added products counting for over 30% of the price of machine tools. The development of CNC technology depends on the integration of technologies from many different industries, and requires strategic long-term support.

“Theory and Design of CNC Systems” covers the elements of control, the design of control systems, and modern open-architecture control systems. Topics covered include Numerical Control Kernel (NCK) design of CNC, Programmable Logic Control (PLC), and the Man-Machine Interface (MMI), as well as the major modules for the development of conversational programming methods. The concepts and primary elements of STEP-NC are also introduced.

A collaboration of several authors with considerable experience in CNC development, education, and research, this highly focused textbook on the principles and development technologies of CNC controllers can also be used as a guide for those working on CNC development in industry.

Citation

Suh, Suk-Hwan, et al. Theory and design of CNC systems. Springer Science & Business Media, 2008.

Collection

Cơ khí chế tạo máy

Related document

Theory and design of CNC systemsComputer aided design a conceptual approachVật liệu học cơ sở

Theory and design of CNC systems

Computer aided design a conceptual approachVật liệu học cơ sởhttps://lic.haui.edu.vn/vn/gioi-thieu-sach-moi/vat-lieu-hoc-co-so/63505

QR code

Theory and design of CNC systems

Content

  • Thứ Ba, 08:44 25/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Smart manufacturing innovation and transformation

Thứ Ba, 08:22 25/05/2021

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Ba, 08:21 25/05/2021

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Thứ Hai, 23:28 24/05/2021

Phương pháp tính

Thứ Hai, 15:55 24/05/2021

Strategic Management in the Media Theory to Practice

Thứ Hai, 14:02 24/05/2021

Video giới thiệu