Smart manufacturing innovation and transformation

Fast advances in information technology have led to a smarter world vision with ubiquitous interconnection and intelligence.

Smart manufacturing innovation and transformation

Zongwei Luo

IGI Global

2014

Abstract

Fast advances in information technology have led to a smarter world vision with ubiquitous interconnection and intelligence.

Smart Manufacturing Innovation and Transformation: Interconnection and Intelligence covers both theoretical perspectives and practical approaches to smart manufacturing research and development triggered by ubiquitous interconnection and intelligence. This reference work discusses the transformation of manufacturing, the latest developments in smart manufacturing innovation, current and emerging technology opportunities, and market imperatives that enable manufacturing innovation and transformation, useful tools for readers in industry, academia, and government

Citation

Luo, Zongwei, ed. Smart Manufacturing Innovation and Transformation: Interconnection and Intelligence: Interconnection and Intelligence. IGI Global, 2014.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Smart manufacturing innovation and transformationPrecision machining technologyMetal cutting theory and practice

Smart manufacturing innovation and transformation

Precision machining technologyMetal cutting theory and practice

QR code

Smart manufacturing innovation and transformation

Content

  • Thứ Ba, 08:22 25/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Ba, 08:21 25/05/2021

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Thứ Hai, 23:28 24/05/2021

Phương pháp tính

Thứ Hai, 15:55 24/05/2021

Strategic Management in the Media Theory to Practice

Thứ Hai, 14:02 24/05/2021

English for Negotiating

Thứ Hai, 13:46 24/05/2021

Video giới thiệu