Smart manufacturing innovation and transformation

Fast advances in information technology have led to a smarter world vision with ubiquitous interconnection and intelligence.

Smart manufacturing innovation and transformation

Zongwei Luo

IGI Global

2014

Abstract

Fast advances in information technology have led to a smarter world vision with ubiquitous interconnection and intelligence.

Smart Manufacturing Innovation and Transformation: Interconnection and Intelligence covers both theoretical perspectives and practical approaches to smart manufacturing research and development triggered by ubiquitous interconnection and intelligence. This reference work discusses the transformation of manufacturing, the latest developments in smart manufacturing innovation, current and emerging technology opportunities, and market imperatives that enable manufacturing innovation and transformation, useful tools for readers in industry, academia, and government

Citation

Luo, Zongwei, ed. Smart Manufacturing Innovation and Transformation: Interconnection and Intelligence: Interconnection and Intelligence. IGI Global, 2014.

Collection

Cơ khí, chế tạo máy

Related document

Smart manufacturing innovation and transformationPrecision machining technologyMetal cutting theory and practice

Smart manufacturing innovation and transformation

Precision machining technologyMetal cutting theory and practice

QR code

Smart manufacturing innovation and transformation

Content

  • Thứ Ba, 08:22 25/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Ba, 08:21 25/05/2021

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Thứ Hai, 23:28 24/05/2021

Phương pháp tính

Thứ Hai, 15:55 24/05/2021

Strategic Management in the Media Theory to Practice

Thứ Hai, 14:02 24/05/2021

English for Negotiating

Thứ Hai, 13:46 24/05/2021