Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutions

Analog circuit and system design today is more essential than ever before. With the growth of digital systems, wireless communications, complex industrial and automotive systems, designers are challenged to develop sophisticated analog solutions

Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutions

Bob Dobkin, Jim Williams

Elsevier

2011

Abstract

Analog circuit and system design today is more essential than ever before. With the growth of digital systems, wireless communications, complex industrial and automotive systems, designers are challenged to develop sophisticated analog solutions. This comprehensive source book of circuit design solutions will aid systems designers with elegant and practical design techniques that focus on common circuit design challenges. The book’s in-depth application examples provide insight into circuit design and application solutions that you can apply in today’s demanding designs.

  • Covers the fundamentals of linear/analog circuit and system design to guide engineers with their design challenges;
  • Based on the Application Notes of Linear Technology, the foremost designer of high performance analog products, readers will gain practical insights into design techniques and practice;
  • Broad range of topics, including power management tutorials, switching regulator design, linear regulator design, data conversion, signal conditioning, and high frequency/RF design;
  • Contributors include the leading lights in analog design, Robert Dobkin, Jim Williams and Carl Nelson, among others.

Citation

Dobkin, Bob, and Jim Williams, eds. "Analog circuit design: a tutorial guide to applications and solutions." (2011).

Collection

Điện

Related document

Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutionsDigital control Enginnering Analysis and DesignGiáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutions

Digital control Enginnering Analysis and DesignGiáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

QR code

Analog circuit design: A tutorial guide to applications and solutions

Content

  • Thứ Ba, 09:05 25/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Theory and design of CNC systems

Thứ Ba, 08:44 25/05/2021

Smart manufacturing innovation and transformation

Thứ Ba, 08:22 25/05/2021

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Ba, 08:21 25/05/2021

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Thứ Hai, 23:28 24/05/2021

Phương pháp tính

Thứ Hai, 15:55 24/05/2021