Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Tính xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; Về bài toán ước lượng tham số; Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản; Bài toán tương quan và hồi quy

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Đào Hữu Hồ

ĐH Quốc gia Hà Nội

2006

Tóm tắt

Tài liệu nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1. Tính xác suất của một biến cố ;

+ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối;

+ Chương 3. Về bài toán ước lượng tham số;

+ Chương 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản;

+ Chương 5. Bài toán tương quan và hồi quy;

Mỗi chương đều nêu các khái niệm chung, các bài toán riêng tổng quát một số ví dụ và hướng dẫn và đáp số ở mỗi chương.

Trích dẫn

Đào Hữu Hồ. Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kêPhương pháp tínhTuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Phương pháp tính

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Mã QR

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:44 05/05/2021