Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Tính xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối; Về bài toán ước lượng tham số; Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản; Bài toán tương quan và hồi quy

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Đào Hữu Hồ

ĐH Quốc gia Hà Nội

2006

Tóm tắt

Tài liệu nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1. Tính xác suất của một biến cố ;

+ Chương 2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối;

+ Chương 3. Về bài toán ước lượng tham số;

+ Chương 4. Một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản;

+ Chương 5. Bài toán tương quan và hồi quy;

Mỗi chương đều nêu các khái niệm chung, các bài toán riêng tổng quát một số ví dụ và hướng dẫn và đáp số ở mỗi chương.

Trích dẫn

Đào Hữu Hồ. Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006.

Bộ sưu tập

Toán

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kêPhương pháp tínhTuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Phương pháp tính

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Mã QR

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất thống kê

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:44 05/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình cung cấp điện - Dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.

Thứ Tư, 14:23 05/05/2021

Giáo trình xác suất và thống kê

Thứ Tư, 14:02 05/05/2021

Biến đổi tích phân

Thứ Tư, 13:41 05/05/2021

Electronic Devices Conventional Current Version

Thứ Tư, 10:15 05/05/2021

Giáo trình ma sát- mòn- bôi trơn tribology

Thứ Ba, 12:59 04/05/2021