The business of fashion designing, manufacturing, and marketing

Revised to keep up with the quickly evolving landscape of the fashion industry, the fifth edition of this authoritative text offers updated information on the design, manufacturing, marketing, and distribution of fashion products within a global context. Research-based content provides insight on the organization and operation of textiles, apparel, accessories, and home fashion companies, as well as the effect of technological, organizational, and global changes on every area of the business.

The business of fashion designing, manufacturing, and marketing

Leslie Davis Burns, Kathy K. Mullet, Nancy O. Bryant

Fairchild Books

2016

Abstract

Revised to keep up with the quickly evolving landscape of the fashion industry, the fifth edition of this authoritative text offers updated information on the design, manufacturing, marketing, and distribution of fashion products within a global context. Research-based content provides insight on the organization and operation of textiles, apparel, accessories, and home fashion companies, as well as the effect of technological, organizational, and global changes on every area of the business. Updated discussions of technologies, corporate social responsibility, and sustainable practices are incorporated throughout the text.

This Edition : Features a new Chapter 2 Global Fashion Supply/Value Chain and expanded section on global sourcing in Chapter 11 Sourcing Decisions and Production Centers. New chapter case studies give students a chance to think critically and apply the chapter concepts. Integrates corporate responsibility and sustainability throughout this edition. Highlights the roles of emerging technologies from 3D technologies in fashion design to omnichannel technologies in fashion retail.

Citation

Leslie Davis Burns, Kathy K. Mullet, Nancy O. Bryant, The business of fashion designing, manufacturing, and marketing, Fairchild Books, 2016.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related document

The business of fashion designing, manufacturing, and marketingA practical guide to textile testingFashion Trends: Analysis and Forecasting

The business of fashion designing, manufacturing, and marketing

A practical guide to textile testingFashion Trends: Analysis and Forecasting

QR code

The business of fashion designing, manufacturing, and marketing


Content

  • Thứ Sáu, 10:20 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

Hóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

English phonetics and phonology: An introduction second edition

Thứ Sáu, 09:25 07/05/2021

Longman New TOEIC Listening Comprehension

Thứ Sáu, 09:23 07/05/2021

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Thứ Sáu, 09:12 07/05/2021

Video giới thiệu