Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles provides a systematic and comprehensive discussion of three key areas that are taking advantage of developments in computer vision technology, namely textile defect detection and quality control, fashion recognition and 3D modeling, and 2D and 3D human body modeling for improving clothing fit.

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

W. K. Wong

Woodhead Publishing

2018

Abstract

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles provides a systematic and comprehensive discussion of three key areas that are taking advantage of developments in computer vision technology, namely textile defect detection and quality control, fashion recognition and 3D modeling, and 2D and 3D human body modeling for improving clothing fit. It introduces the fundamentals of computer vision techniques for fashion and textile applications, also reviewing computer vision techniques for textile quality control, including chapters on wavelet transforms, Gibor filters, Fourier transforms, and neural network techniques. Final sections cover recognition, modeling, retrieval technologies and advanced human shape modeling techniques.The book is essential reading for scientists and researchers working in the field of fashion production, quality assurance, product development, textiles, fashion supply chain managers, R&D professionals and managers in the textile industry.

Citation

W. K. Wong , Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles, Woodhead Publishing,2018

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

 Applications of computer vision in fashion and textilesApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Apparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

QR code

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Content

  • Thứ Sáu, 09:12 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 09:01 07/05/2021

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Thứ Sáu, 08:15 07/05/2021

Textiles and fashion materials, design and technology

Thứ Năm, 16:14 06/05/2021

Longman New Real TOEIC full Actual Tests

Thứ Năm, 16:12 06/05/2021

English for Life Reading B1 + Intermediate

Thứ Năm, 15:18 06/05/2021

Video giới thiệu