Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles provides a systematic and comprehensive discussion of three key areas that are taking advantage of developments in computer vision technology, namely textile defect detection and quality control, fashion recognition and 3D modeling, and 2D and 3D human body modeling for improving clothing fit.

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

W. K. Wong

Woodhead Publishing

2018

Abstract

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles provides a systematic and comprehensive discussion of three key areas that are taking advantage of developments in computer vision technology, namely textile defect detection and quality control, fashion recognition and 3D modeling, and 2D and 3D human body modeling for improving clothing fit. It introduces the fundamentals of computer vision techniques for fashion and textile applications, also reviewing computer vision techniques for textile quality control, including chapters on wavelet transforms, Gibor filters, Fourier transforms, and neural network techniques. Final sections cover recognition, modeling, retrieval technologies and advanced human shape modeling techniques.The book is essential reading for scientists and researchers working in the field of fashion production, quality assurance, product development, textiles, fashion supply chain managers, R&D professionals and managers in the textile industry.

Citation

W. K. Wong , Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles, Woodhead Publishing,2018

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

 Applications of computer vision in fashion and textilesApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Apparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

QR code

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Content

  • Thứ Sáu, 09:12 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 09:01 07/05/2021

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Thứ Sáu, 08:15 07/05/2021

Textiles and fashion materials, design and technology

Thứ Năm, 16:14 06/05/2021

Longman New Real TOEIC full Actual Tests

Thứ Năm, 16:12 06/05/2021

English for Life Reading B1 + Intermediate

Thứ Năm, 15:18 06/05/2021