Longman New TOEIC Listening Comprehension

Giới thiệu Longman New TOEIC Listerning; những điểm đặc biệt trong Longman New TOEIC Listerning; About New TOEIC; About New TOEIC Listening test; FAQ những thắc mặc thường gặp của thí sinh; cách học New TOEIC Listening; phương pháp học trong tuần lễ chuẩn bị dự thi New TOEIC.

Longman New TOEIC Listening Comprehension

Terry Hong

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

Longman New TOEIC Listerning; những điểm đặc biệt trong Longman New TOEIC Listerning; About New TOEIC; About New TOEIC Listening test; FAQ những thắc mặc thường gặp của thí sinh; cách học New TOEIC Listening; phương pháp học trong tuần lễ chuẩn bị dự thi New TOEIC; 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói ngắn; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế. Longman New TOEIC Listening Comprehension (Kèm CD) tập hợp các câu hỏi được thiết kế hết sức đa dạng, cả về dạng thức của câu hỏi lẫn nội dung. Tập sách gồm các dạng như nghe miêu tả hình ảnh, nghe câu hỏi rồi chọn câu trả lời tương ứng, nghe bài đối thoại ngắn, nghe bài nói dài. Sự đa dạng về các câu hỏi sẽ giúp người học gặt hái được nhiều tiến bộ sau khi luyện tập đầy đủ các phần trong giáo trình này.

Citation

Terru Hong,Longman New TOEIC Listening Comprehension, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,2012

Collection

Ngoại Ngữ

Related document

Longman New TOEIC Listening ComprehensionLongman New Real TOEIC full Actual TestsCareer Directions: New Paths to Your Ideal
Longman New TOEIC Listening ComprehensionLongman New Real TOEIC full Actual TestsCareer Directions: New Paths to Your Ideal

QR code

http://lib.haui.edu.vn/opac80/EDetail.aspx?id=2191&f=fulltext&v=NEW

Content

  • Thứ Sáu, 09:23 07/05/2021