Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Vì vậy, người làm công tác kế toán phải nắm bắt tốt những quy định mới về hệ thống tài khoản kế toán, các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, các biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Quí Lâm (S.tầm), Kim Phượng ( S.tầm)

Kinh tế thành phố HCM

2015

Tóm tắt

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Để cạnh tranh được với những doanh nghiệp khác trên thị trường và kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để giúp cho doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mục đích của doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh để kiếm lợi nhuận. Kế toán đã phản ánh, tính toán hợp lý để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giá thành hạ, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Vì vậy, người làm công tác kế toán phải nắm bắt tốt những quy định mới về hệ thống tài khoản kế toán, các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, các biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp. Cuốn sách Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Hiện Hành Mới Nhất được biên soạn để góp phần giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, kế toán trưởng và kế toán viên thực hiện tốt công tác của mình.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng hiện hành. Phần II: Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Phần III: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.Nội dung cuốn sách được sắp xếp trình tự thời gian và có giá trị thực tiễn, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với kế toán trưởng, người phụ trách kế toán và các bộ phận kế toán của doanh nghiệp.

Trích dẫn

Quí Lâm (S.tầm), Kim Phượng ( S.tầm), Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất, Kinh tế thành phố HCM, 2015

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Mã QR

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

English phonetics and phonology: An introduction second edition

Thứ Sáu, 09:25 07/05/2021

Longman New TOEIC Listening Comprehension

Thứ Sáu, 09:23 07/05/2021

Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles

Thứ Sáu, 09:12 07/05/2021

Điều khiển khí nén và thủy lực

Thứ Sáu, 09:01 07/05/2021

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Thứ Sáu, 08:15 07/05/2021

Video giới thiệu