English for Life Listening B1

where are you from; where are you going; what do you need to know; what do you do; how do you spend your free time. Do you understand ‘textbook English’ recordings but not what you hear in the real world.

English for Life Listening B1

Badger

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Abstract

where are you from; where are you going; what do you need to know; what do you do; how do you spend your free time. Do you understand ‘textbook English’ recordings but not what you hear in the real world?To improve your listening skils, ypu need to hear real conversations.Collins Listening is based entirely on 50 authentic everyday interactions, to help you understand what is said to you, whatever the circumstances.- Authentic recordings- Native and non-native speakers of English- A wide variety of accents from around the world+ telephone calls + bookings + face-to-face conversations + public announcements+ automated messages+ shopping scenariosThe Collins English for Life series features authentic language to help learners improve their communication skills. The individual skills approach makes it possible to focus on the skills you need to improve, whether studying alone or in the classroom.

Citation

Badger, English for Life Listening B1, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,2013.

Collection

Ngoại Ngữ

Related document

English for Life Listening B1Longman New TOEIC Listening ComprehensionCareer Directions: New Paths to Your Ideal
English for Life Listening B1Longman New TOEIC Listening ComprehensionCareer Directions: New Paths to Your Ideal

QR code

http://lib.haui.edu.vn/opac80/EDetail.aspx?id=2189&f=fulltext&v=English+for+life

Content

  • Thứ Sáu, 10:53 07/05/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

English for Life Reading A2 Pre-intermediate

Thứ Sáu, 10:32 07/05/2021

The business of fashion designing, manufacturing, and marketing

Thứ Sáu, 10:20 07/05/2021

Hóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Thứ Sáu, 09:52 07/05/2021

English phonetics and phonology: An introduction second edition

Thứ Sáu, 09:25 07/05/2021