Apparel Manufacturing Technology

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods

Apparel Manufacturing Technology

T. Karthik, P.Ganesan, D. Gopalakrishnan

CRC Press

2017

Abstract

This book aims to provide a broad conceptual and theoretical perspective of apparel manufacturing process starting from raw material selection to packaging and dispatch of goods. Further, engineering practices followed in an apparel industry for production planning and control, line balancing, implementation of industrial engineering concepts in apparel manufacturing, merchandising activities and garment costing have been included, and they will serve as a foundation for future apparel professionals. The book addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process with considered quality aspects. This book also covers the production planning process and production balancing activities.It addresses the technical aspects in each section of garment manufacturing process and quality aspects to be considered in each process. Garment engineering questions each process/operation of the total work content and can reduce the work content and increase profitability by using innovative methods of construction and technology. This book covers the production planning process, production balancing activities, and application of industrial engineering concepts in garment engineering. Further, the merchandising activities and garment costing procedures will deal with some practical examples. This book is primarily intended for textile technology and fashion technology students in universities and colleges, researchers, industrialists and academicians, as well as professionals in the apparel and textile industry.

Citation

T. Karthik, P.Ganesan, D. Gopalakrishnan. Apparel Manufacturing Technology, CRC Press,2017

Collection

May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related document

Apparel Manufacturing TechnologyThe business of fashion designing, manufacturing, and marketingA practical guide to textile testing
Apparel Manufacturing TechnologyThe business of fashion designing, manufacturing, and marketingA practical guide to textile testing

QR code

Apparel Manufacturing Technology

Content

  • Thứ Hai, 09:50 10/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Thứ Hai, 09:36 10/05/2021

Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam – Hướng dẫn du lịch

Thứ Hai, 09:28 10/05/2021

Theory of machines and mechanisms

Thứ Hai, 09:07 10/05/2021

Bài tập giới từ tiếng Anh

Thứ Hai, 08:52 10/05/2021

Statistics for Textile Engineers

Thứ Sáu, 16:04 07/05/2021

Video giới thiệu