Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nội dung cuốn sách gồm: cơ sở phương trình vi phân: phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp một chưa giải ra đạo hàm, phương trình vi phân cấp cao, phương trình vi phân tuyến tính cấp n, một số phương trình tuyến tính cấp n dạng đặc biệt; hệ phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng cấp một tuyến tính; sơ lược về lí thuyết ổn định: sự ổn định của hệ vi phân tuyến tính, phương pháp thứ nhất Liapunốp, phương pháp thứ hai Liapunốp

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Chương I và chương II của phần một chủ yếu trình bày các phương pháp giải phương trình vi phân cấp một cũng như cách tìm nghiệm kì dị và quỹ đạo đẳng giác. Chương III giới thiệu một số phương trình vi phân cấp n có thể giải được hoặc hạ thấp cấp được, Chương IV trình bày lí thuyết tổng quát của phương trình tuyến tính cấp n và từ đó suy ra cấu trúc nghiệm tổng quát của lớp phương trình này.Chương V chỉ ra một số phương trình vi phân tuyến tính cấp n mà đối với chúng ta có thể xây dựng được nghiệm tổng quát bằng một biểu thức tường minh. Cũng ở chương này một vấn đề nhỏ của lí thuyết định tính phương trình vi phân được đề cập đến đó là vấn đề dao động nghiệm của phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu. Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn địnhGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ họcGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 1: Cơ họcGiáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Mã QR

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:08 13/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Giáo trình giải tích I

Thứ Năm, 15:00 13/05/2021

Bài tập Xác suất và Thống kê

Thứ Năm, 14:59 13/05/2021

Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.

Thứ Năm, 14:28 13/05/2021

Tuyển chọn tham khảo các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thông dụng trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 14:11 13/05/2021

Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Thứ Năm, 13:45 13/05/2021

Video giới thiệu