Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Tài liệu trình bày các nội dung về ma trận và định thức: Ma trận và các phép toán; định thức của ma trận vuông; ma trận nghịch đảo của ma trận vuông; hạng của ma trận; mô hình cân đối liên ngành. Hệ phương trình tuyến tính: Giải và khảo sát hệ phương trình tuyến tính; khảo sát hệ phương trình tuyến tính; một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Không gian Vecto và dạng toàn phương.

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Nguyễn Huy Hoàng

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Tài liệu được trình bày thành hai tập.

+ Tập một: Đại số tuyến tính.

+ Tập hai: Giải tích toán học.

Nội dung trong cuốn sách này trình bày về:

+ Ma trận và định thức: Ma trận và các phép toán; định thức của ma trận vuông; ma trận nghịch đảo của ma trận vuông; hạng của ma trận; mô hình cân đối liên ngành.

+ Hệ phương trình tuyến tính: Giải và khảo sát hệ phương trình tuyến tính; khảo sát hệ phương trình tuyến tính; một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Không gian Vecto và dạng toàn phương.

Sau khi trình bày các khái niệm và kết quả cơ bản, tài liệu giới thiệu các ví dụ áp dụng “phương tiện” Toán học vào việc giải quyết một số vấn đề hoặc mô hình kinh tế đơn giản.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng. Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Toán học

Tài liệu liên quan

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tínhToán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán họcÔn luyện Toán cao cấp

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Ôn luyện Toán cao cấp

Mã QR

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:52 27/05/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Thứ Năm, 11:43 27/05/2021

Giáo trình toán rời rạc

Thứ Năm, 11:34 27/05/2021

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Thứ Năm, 11:26 27/05/2021

English for Business Speaking

Thứ Năm, 09:50 27/05/2021

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021

Video giới thiệu