Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Tài liệu trình bày các nội dung về ma trận và định thức: Ma trận và các phép toán; định thức của ma trận vuông; ma trận nghịch đảo của ma trận vuông; hạng của ma trận; mô hình cân đối liên ngành. Hệ phương trình tuyến tính: Giải và khảo sát hệ phương trình tuyến tính; khảo sát hệ phương trình tuyến tính; một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Không gian Vecto và dạng toàn phương.

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Nguyễn Huy Hoàng

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Tài liệu được trình bày thành hai tập.

+ Tập một: Đại số tuyến tính.

+ Tập hai: Giải tích toán học.

Nội dung trong cuốn sách này trình bày về:

+ Ma trận và định thức: Ma trận và các phép toán; định thức của ma trận vuông; ma trận nghịch đảo của ma trận vuông; hạng của ma trận; mô hình cân đối liên ngành.

+ Hệ phương trình tuyến tính: Giải và khảo sát hệ phương trình tuyến tính; khảo sát hệ phương trình tuyến tính; một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế. Không gian Vecto và dạng toàn phương.

Sau khi trình bày các khái niệm và kết quả cơ bản, tài liệu giới thiệu các ví dụ áp dụng “phương tiện” Toán học vào việc giải quyết một số vấn đề hoặc mô hình kinh tế đơn giản.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng. Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Toán học

Tài liệu liên quan

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tínhToán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán họcÔn luyện Toán cao cấp

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Ôn luyện Toán cao cấp

Mã QR

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:52 27/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Thứ Năm, 11:43 27/05/2021

Giáo trình toán rời rạc

Thứ Năm, 11:34 27/05/2021

Giáo trình Giải tích Toán học. Tập 1

Thứ Năm, 11:26 27/05/2021

English for Business Speaking

Thứ Năm, 09:50 27/05/2021

Toán cao cấp. Tập 2: Giải tích toán học

Thứ Năm, 09:06 27/05/2021