Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Tài liệu "Bài tập phương trình vi phân" được soạn ra trên cơ sở nhiều năm dạy lí thuyết và bài tập môn phuong trình vi phân của các cán bộ giảng dạy ở khoa toán – trường đại học tự nhiên Hà Nội. Đây là 1 tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành toán, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập. Một số phần của tài liệu cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học.

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung

Nxb Giáo dục

2009

Tóm tắt

Tài liệu "Bài tập phương trình vi phân" được soạn ra trên cơ sở nhiều năm dạy lí thuyết và bài tập môn phuong trình vi phân của các cán bộ giảng dạy ở khoa toán – trường đại học tự nhiên Hà Nội. Đây là 1 tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành toán, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập. Một số phần của tài liệu cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Phương trình vi phân cấp 1

+ Chương 2: Phương trình vi phân cấp cao

+ Chương 3: Hệ phương trình vi phân

+ Chương 4: Phương trình đạo hàm riêng cấp 1

+ Chương 5: Các bài toán bổ sung

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung. Bài tập phương trình vi phân Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải , Nxb Giáo dục, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải Giáo trình Giải tích IIÔn luyện Toán cao cấp

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Giáo trình Giải tích II

Ôn luyện Toán cao cấp

Mã QR

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:58 20/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Chủ Nhật, 14:50 20/11/2022

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022

Lý thuyết tích phân

Chủ Nhật, 14:37 20/11/2022

Bài tập giải tích hàm

Chủ Nhật, 14:32 20/11/2022

Bài tập đại số tuyến tính

Chủ Nhật, 14:24 20/11/2022