Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

Nội dung cuốn Bài tập toán cao cấp phần 2 gồm 9 chương. Trong mỗi  chương các vấn đề lý thuyết được nêu ra, các bài tập mẫu có lời giải tỉ mỉ, có nhiều bài tập để tự giải, sách này dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật.

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

La Cogienp Nhicova

Nxb Giáo dục

1996

Tóm tắt

Nội dung cuốn Bài tập toán cao cấp phần 2 gồm 9 chương. Trong mỗi chương các vấn đề lý thuyết được nêu ra, các bài tập mẫu có lời giải tỉ mỉ, có nhiều bài tập để tự giải, sách này dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật.

Nội dung chính gồm:

+ Chương 1: Tích phân hai lớp và ba lớp

+ Chương 2: Tích phân đường và tích phân mặt

+ Chương 3: Chuỗi

+ Chương 4: Phương trình vi phân thường

+ Chương 5: Cơ sở lý thuyêt xác suất

+ Chương 6: Khái niệm về phương trình đạo hàm riêng

+ Chương 7: Cơ sở lý thuyết hàm biến phức

+ Chương 8: Cơ sở phép- tính toán tử

+ Chương 9: Phương pháp tính.

Trích dẫn

La Cogienp Nhicova. Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật, Nxb Giáo dục, 1996.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuậtTuyển tập Bài tập Phương trình vi phânCơ sở Đại số tuyến tính

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

Tuyển tập Bài tập Phương trình vi phân

Cơ sở Đại số tuyến tính

Mã QR

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

Nội dung

  • Chủ Nhật, 15:03 20/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Chủ Nhật, 14:58 20/11/2022

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Chủ Nhật, 14:50 20/11/2022

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022

Lý thuyết tích phân

Chủ Nhật, 14:37 20/11/2022

Bài tập giải tích hàm

Chủ Nhật, 14:32 20/11/2022