Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Cuốn "Bài tập Toán cao cấp Tập 1: Đại số và hình học giải tích” được biên soạn với mục đích nhằm trình bày và hướng dẫn giải các bài tập đã được đua ra trong tài liệu toán học cao cấp, giúp bạn đọc dần dần hiểu được các khái niệm toán học mới, nắm được các phương pháp cơ bản và nhớ được các kết quả cơ bản về: tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức và phân thức hữu tỉ, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính, đại số vectơ và hình học giải tích, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng.

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí (cb)

Nxb Giáo dục

2004

Tóm tắt

Cuốn "Bài tập Toán cao cấp Tập 1: Đại số và hình học giải tích” được biên soạn với mục đích nhằm trình bày và hướng dẫn giải các bài tập đã được đua ra trong tài liệu toán học cao cấp, giúp bạn đọc dần dần hiểu được các khái niệm toán học mới, nắm được các phương pháp cơ bản và nhớ được các kết quả cơ bản về: tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức và phân thức hữu tỉ, định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính, đại số vectơ và hình học giải tích, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng.

Nội dung gồm các chương sau:

Chương 1. Tập hợp và ánh xạ

Chương 2. Cấu trúc đại số - số phức - Đa thức và phân thức hữu tỉ

Chương 3. Định thức – Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính

Chương 4. Đại số Vecto và hình học giải tích

Chương 5. Không gian vecto - Không gian Euclid

Chương 6. Ánh xạ tuyến tính

Chương 7. Trị riêng và vecto riêng.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Trí. Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích, Nxb Giáo dục, 2004.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tíchPhương pháp tínhToán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Phương pháp tính

Toán cao cấp. Tập 1: Đại số tuyến tính

Mã QR

Bài tập toán cao cấp Tập 1 Đại số và hình học giải tích

Nội dung

  • Chủ Nhật, 15:23 20/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Bài tập toán học cao cấp Tập 3 Phép tính giải tích nhiều biến số

Chủ Nhật, 15:18 20/11/2022

Bài tập toán học cao cấp phần 2 Sách dùng cho các trường Đại học kỹ thuật

Chủ Nhật, 15:03 20/11/2022

Bài tập phương trình vi phân: Tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu, bài tập và hướng dẫn giải

Chủ Nhật, 14:58 20/11/2022

Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán

Chủ Nhật, 14:50 20/11/2022

Bài tập giải tích Tập 3 Tích phân phụ thuộc tham số, tiochs phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

Chủ Nhật, 14:43 20/11/2022