Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Cuốn sách "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp" hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập có trong đề thi và đề kiểm tra và được rất nhiều sinh viên tin dùng trong việc ôn thi Toán cao cấp. Tập này của bộ sách phần giải tích học kỳ 3 dành cho sinh viên năm thứ hai.

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ

Nxb Đại học Quốc gia

2002

Tóm tắt

Trong các học kỳ đầu ở các trường đại học kỹ thuật, môn toán cao cấp là môn học chính. Đẻ giành được kết quả tốt trong các kỳ thi học kỳ và thi chuyển giai đoạn, các bạn sinh viên còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn.

Cuốn sách "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp" hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập có trong đề thi và đề kiểm tra và được rất nhiều sinh viên tin dùng trong việc ôn thi Toán cao cấp. Tập này của bộ sách phần giải tích học kỳ 3 dành cho sinh viên năm thứ hai.

Nội dung chính gồm 3 phần:

+ Phần 1. Tóm tắt lý thuyết

+ Phần 2. Đề bài

+ Phần 3. Lời giải

Trích dẫn

Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ. Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi, Nxb Đại học Quốc gia, 2002.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi Giáo trình toán Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Tập 3 Giải tích 3Giáo trình lý thuyết sác suất và thống kê toán

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Giáo trình toán Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Tập 3 Giải tích 3

Giáo trình lý thuyết sác suất và thống kê toán

Mã QR

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 3 Phương trình vi phân chuỗi

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:04 28/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp Tập 1 Giới hạn, vi tích phân hàm một biến

Thứ Hai, 09:59 28/11/2022

Giải toán khảo sát hàm số: lớp 12; Luyện thi đại học; Bồi dưỡng học sinh giỏi

Thứ Hai, 09:52 28/11/2022

Giải tích số

Thứ Hai, 09:45 28/11/2022

Electronic devices and circuit theory

Thứ Hai, 09:42 28/11/2022

Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din Telecommunications

Thứ Hai, 09:29 28/11/2022