Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din Telecommunications

Cuốn sách Từ điển viết tắt Điện tử – Viễn thông – Tin học Anh – Việt do Trung tâm Thông tin Bưu điện tổ chức sưu tầm soạn thảo sẽ giúp bạn đọc tra cứu nhanh để hiểu nguồn gốc các từ viết tắt.

Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din Telecommunications

Vũ Văn Chung

Nxb. Tp HCM

1996

Tóm tắt

Chúng ta đang sống trong thời đại ngập tràn thông tin. Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và mọi cá nhân không ngừng tiếp nhận, tìm kiếm, trao đổi, xử lý những thông tin cần thiết.

Khối lượng thông tin càng lớn, tốc độ xử lý và trao đổi càng phải nhan, cho nên xu hướng chung trên thế giới là sử dụng tập hợp từ viết tắt.

Các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam cũng đang sử dụng rộng rãi các từ viết tắt trực tiếp từ tiếng Anh như mạng Lan (mạng cục bộ), ADSL (đường truyền thuê bao số không đối xứng)…

Trong tương lại các từ như vậy còn xuất hiện nhiều và còn làm phong phú ngôn ngữ chuyên ngành và điều quan trọng là đẩy nhanh tốc độ trao đổi thông tin.

Cuốn sách Từ điển viết tắt Điện tử – Viễn thông – Tin học Anh – Việt do Trung tâm Thông tin Bưu điện tổ chức sưu tầm soạn thảo sẽ giúp bạn đọc tra cứu nhanh để hiểu nguồn gốc các từ viết tắt.

Trích dẫn

Vũ Văn Chung. Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din Telecommunications . Nxb. Tp HCM, 1996

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din TelecommunicationsMạng vô tuyến tùy biếnSổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch
Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din TelecommunicationsMạng vô tuyến tùy biếnSổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Mã QR

Từ điển viết tắt Anh -Việt Về viễn thông,vô tuyến điện tử và tin học = Englsh Vietnamese dictionary Acronym and Abbreviations Use din Telecommunications

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:29 28/11/2022