Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 36 chương gồm những nguyên tắc làm việc khi sử dụng các linh kiện, cách tính toán các giá trị yêu cầu, mô tả chi tiết cơ sở của nhiều mạch điện từ tiêu chuẩn, thiết kế và những tính toán cần thiết có những giá trị linh kiện phù hợp,

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

R. H. Warring, Đoàn Thanh Huệ dịch

Thống kê

1996

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 36 chương gồm những nguyên tắc làm việc khi sử dụng các linh kiện, cách tính toán các giá trị yêu cầu, mô tả chi tiết cơ sở của nhiều mạch điện từ tiêu chuẩn, thiết kế và những tính toán cần thiết có những giá trị linh kiện phù hợp,

Trích dẫn

R. H. Warring, Đoàn Thanh Huệ dịch. Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch. Thống kê, 1996

Bộ sưu tập

Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạchHệ thống viễn thông. tập 2Linh kiện bán dẫn và vi mạch
Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạchHệ thống viễn thông. tập 2Linh kiện bán dẫn và vi mạch

Mã QR

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:56 24/11/2022