Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 36 chương gồm những nguyên tắc làm việc khi sử dụng các linh kiện, cách tính toán các giá trị yêu cầu, mô tả chi tiết cơ sở của nhiều mạch điện từ tiêu chuẩn, thiết kế và những tính toán cần thiết có những giá trị linh kiện phù hợp,

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

R. H. Warring, Đoàn Thanh Huệ dịch

Thống kê

1996

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 36 chương gồm những nguyên tắc làm việc khi sử dụng các linh kiện, cách tính toán các giá trị yêu cầu, mô tả chi tiết cơ sở của nhiều mạch điện từ tiêu chuẩn, thiết kế và những tính toán cần thiết có những giá trị linh kiện phù hợp,

Trích dẫn

R. H. Warring, Đoàn Thanh Huệ dịch. Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch. Thống kê, 1996

Bộ sưu tập

Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạchHệ thống viễn thông. tập 2Linh kiện bán dẫn và vi mạch
Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạchHệ thống viễn thông. tập 2Linh kiện bán dẫn và vi mạch

Mã QR

Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:56 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

V.I.Lênin toàn tập Tập 49

Thứ Năm, 14:52 24/11/2022

Sổ tay nhiệt luyện T.1

Thứ Năm, 14:51 24/11/2022

Mạng vô tuyến tùy biến

Thứ Năm, 14:46 24/11/2022

V.I.Lênin toàn tập Tập 48

Thứ Năm, 14:37 24/11/2022

Nguyên lý kỹ thuật điện tử

Thứ Năm, 14:36 24/11/2022