Hệ thống viễn thông. tập 2

Giới thiệu về trạm mặt đất, các thiết bị viễn thông đặt trên vệ tinh, vùng phủ sóng và anten vệ tinh, mạng vệ tinh đa búp sóng, các thông số và biểu thức tính toán trong các hệ thống thông tin vệ tinh, kết nối mạng thông tin di động vệ tinh với các mạng mặt đất.

Hệ thống viễn thông tập 2

Thái Hồng Nhị

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Giới thiệu về trạm mặt đất, các thiết bị viễn thông đặt trên vệ tinh, vùng phủ sóng và anten vệ tinh, mạng vệ tinh đa búp sóng, các thông số và biểu thức tính toán trong các hệ thống thông tin vệ tinh, kết nối mạng thông tin di động vệ tinh với các mạng mặt đất.

Trình bày các mạch điện và các nguyên lý tín hiệu thông dải. Các hệ thống AM và FM. Phát và thu tín hiệu số thông dải. Các hệ thống viễn thông cụ thể

Trích dẫn

Thái Hồng Nhị. Hệ thống viễn thông tập 2. Giáo dục, 2003

Bộ sưu tập

Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Hệ thống viễn thông. tập 2Digital fundamentalsDigital systems principles and applications 12th edition
Hệ thống viễn thông. tập 2Digital fundamentalsDigital Systems : Principles and Applications

Mã QR

Hệ thống viễn thông. tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:58 24/11/2022