Hệ thống viễn thông. tập 2

Giới thiệu về trạm mặt đất, các thiết bị viễn thông đặt trên vệ tinh, vùng phủ sóng và anten vệ tinh, mạng vệ tinh đa búp sóng, các thông số và biểu thức tính toán trong các hệ thống thông tin vệ tinh, kết nối mạng thông tin di động vệ tinh với các mạng mặt đất.

Hệ thống viễn thông tập 2

Thái Hồng Nhị

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Giới thiệu về trạm mặt đất, các thiết bị viễn thông đặt trên vệ tinh, vùng phủ sóng và anten vệ tinh, mạng vệ tinh đa búp sóng, các thông số và biểu thức tính toán trong các hệ thống thông tin vệ tinh, kết nối mạng thông tin di động vệ tinh với các mạng mặt đất.

Trình bày các mạch điện và các nguyên lý tín hiệu thông dải. Các hệ thống AM và FM. Phát và thu tín hiệu số thông dải. Các hệ thống viễn thông cụ thể

Trích dẫn

Thái Hồng Nhị. Hệ thống viễn thông tập 2. Giáo dục, 2003

Bộ sưu tập

Điện tử, Viễn thông

Tài liệu liên quan

Hệ thống viễn thông. tập 2Digital fundamentalsDigital systems principles and applications 12th edition
Hệ thống viễn thông. tập 2Digital fundamentalsDigital Systems : Principles and Applications

Mã QR

Hệ thống viễn thông. tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:58 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Thứ Năm, 09:43 24/11/2022

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:28 24/11/2022

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Thứ Năm, 09:20 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Thứ Năm, 09:13 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1

Thứ Năm, 09:02 24/11/2022