Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Cuốn sách này được chia thành 2 tập. Sau khi trình bày chung về hệ thống truyền tin và các khái niệm chung liên quan đến nó, cuốn sách trành bày các phần theo trật tự là các vấn đề chung trước, các vấn đệ cụ thể sau. Cơ sở Toán học của cuốn sách này là Xác suất và Quá trình Ngẫu nhiên với những luật phân bố xác suất hết sức quan trọng trong việc trình bày các vấn đề của cuốn sách.

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Đặng Văn Chuyết

Giáo dục

2004

Tóm tắt

Cuốn sách này được chia thành 2 tập. Sau khi trình bày chung về hệ thống truyền tin và các khái niệm chung liên quan đến nó, cuốn sách trành bày các phần theo trật tự là các vấn đề chung trước, các vấn đệ cụ thể sau. Cơ sở Toán học của cuốn sách này là Xác suất và Quá trình Ngẫu nhiên với những luật phân bố xác suất hết sức quan trọng trong việc trình bày các vấn đề của cuốn sách.

Giới thiệu kênh và thông lượng của kênh, mã hóa kênh, tín hiệu trên kênh có băng tần hữu hạn, truyền tin qua kênh tuyến tính có băng tần hữu hạn, hệ thống truyền tin nhiều kênh và nhiều sóng mạng, hệ thống truyền tin dùng tín hiệu trải phố, truyền tin qua kênh có Fading nhiều đường

Trích dẫn

Đặng Văn Chuyết. Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2. Giáo dục, 2004

Bộ sưu tập

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Tài liệu liên quan

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2Thiết bị đầu cuối thông tinGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu
Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2Thiết bị đầu cuối thông tinGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:13 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1

Thứ Năm, 09:02 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

Thứ Năm, 08:54 24/11/2022

Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12

Thứ Năm, 08:45 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử Tập 2 Mạch điện chức năng

Thứ Năm, 08:43 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 1. Mạch điện cơ bản (tính toán và mô tả với Matlab)

Thứ Năm, 08:26 24/11/2022