Thiết bị đầu cuối thông tin

Cuốn “Thiết bị đầu cuối thông tin” giới thiệu các thiết bị đầu cuối phục vụ truyền tiếng nói, âm nhạc, văn bản, ảnh tĩnh và giới thiệu các vấn đề của thiết bị đầu cuối số liệu. Tài liệu dùng để giảng dạy cho sinh viên ngành điện tử - viễn thông.

Thiết bị đầu cuối thông tin

Vũ Đức Thọ

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Cuốn “Thiết bị đầu cuối thông tin” giới thiệu các thiết bị đầu cuối phục vụ truyền tiếng nói, âm nhạc, văn bản, ảnh tĩnh và giới thiệu các vấn đề của thiết bị đầu cuối số liệu. Tài liệu dùng để giảng dạy cho sinh viên ngành điện tử - viễn thông.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 16 chương:

+ Chương 1: Âm thanh - thính giác - tiếng nói

+ Chương 2: Tín hiệu điện thanh

+ Chương 3: Micro và loa

+ Chương 4: Studio

+ Chương 5: Ghi âm từ (dùng đầu từ và băng từ)

+ Chương 6: Ghi tín hiệu bằng tia laser

+ Chương 7: Điện báo truyền chữ

+ Chương 8: Truyền ảnh tĩnh

+ Chương 9: Máy điện thoại

+ Chương 10 Các thiết bị đầu cuối hiển thị số liệu

+ Chương 11: Bàn phím và các thiết bị vào số liệu khác

+ Chương 12: Các bộ nhớ ngoài

+ Chương 13: Các phương pháp trao đổi số liệu

+ Chương 14: Trích mẫu và đồng bộ ở thiết bị đầu cuối số liệu

+ Chương 15: Thiết bị đầu cuối trao đổi số liệu qua MODEM

+ Chương 16: Thiết bị đầu cuối thông tin và Internet

Trích dẫn

Vũ Đức Thọ. Thiết bị đầu cuối thông tin. Giáo dục, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thiết bị đầu cuối thông tinGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Thiết bị đầu cuối thông tin

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Mã QR

Thiết bị đầu cuối thông tin

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:12 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Trang bị điện - điện tử công nghiệp

Thứ Hai, 13:07 25/04/2022

Human Resource Management, Global Edition

Thứ Hai, 13:06 25/04/2022

The Corporate Culture Survival Guide

Thứ Hai, 12:56 25/04/2022

The Routledge handbook of research methods in applied linguistics

Thứ Hai, 11:07 25/04/2022

C# Game Programming Cookbook for Unity 3D

Thứ Hai, 10:29 25/04/2022

Video giới thiệu