Thiết bị đầu cuối thông tin

Cuốn “Thiết bị đầu cuối thông tin” giới thiệu các thiết bị đầu cuối phục vụ truyền tiếng nói, âm nhạc, văn bản, ảnh tĩnh và giới thiệu các vấn đề của thiết bị đầu cuối số liệu. Tài liệu dùng để giảng dạy cho sinh viên ngành điện tử - viễn thông.

Thiết bị đầu cuối thông tin

Vũ Đức Thọ

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Cuốn “Thiết bị đầu cuối thông tin” giới thiệu các thiết bị đầu cuối phục vụ truyền tiếng nói, âm nhạc, văn bản, ảnh tĩnh và giới thiệu các vấn đề của thiết bị đầu cuối số liệu. Tài liệu dùng để giảng dạy cho sinh viên ngành điện tử - viễn thông.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 16 chương:

+ Chương 1: Âm thanh - thính giác - tiếng nói

+ Chương 2: Tín hiệu điện thanh

+ Chương 3: Micro và loa

+ Chương 4: Studio

+ Chương 5: Ghi âm từ (dùng đầu từ và băng từ)

+ Chương 6: Ghi tín hiệu bằng tia laser

+ Chương 7: Điện báo truyền chữ

+ Chương 8: Truyền ảnh tĩnh

+ Chương 9: Máy điện thoại

+ Chương 10 Các thiết bị đầu cuối hiển thị số liệu

+ Chương 11: Bàn phím và các thiết bị vào số liệu khác

+ Chương 12: Các bộ nhớ ngoài

+ Chương 13: Các phương pháp trao đổi số liệu

+ Chương 14: Trích mẫu và đồng bộ ở thiết bị đầu cuối số liệu

+ Chương 15: Thiết bị đầu cuối trao đổi số liệu qua MODEM

+ Chương 16: Thiết bị đầu cuối thông tin và Internet

Trích dẫn

Vũ Đức Thọ. Thiết bị đầu cuối thông tin. Giáo dục, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thiết bị đầu cuối thông tinGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Thiết bị đầu cuối thông tin

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Mã QR

Thiết bị đầu cuối thông tin

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:12 25/04/2022