The Corporate Culture Survival Guide

The father of the corporate culture field and pioneer in organizational psychology on today's changing corporate culture.…This is the definitive guide to corporate culture for practitioners

The Corporate Culture Survival Guide

Schein,Edgar H.

Jossey – Bass

2009

Abstract

The father of the corporate culture field and pioneer in organizational psychology on today's changing corporate culture.…This is the definitive guide to corporate culture for practitioners. Recognized expert Edgar H. Schein explains what culture is and why it's important, how to evaluate your organization's culture, and how to improve it, using straightforward, practical tools based on decades of research and real-world case studies. This new edition reflects the massive changes in the business world over the past 10 years, exploring the influence of globalization, new technology, and mergers on culture and organization change. New case examples help illustrate the principals at work and bring focus to emerging issues in international, nonprofit, and government organizations as well as business.

Organized around the questions that change agents most often ask, this new edition of the classic book will help anyone from line managers to CEOs assess their culture and make it more effective.

Offers a new edition of a classic work with a focus on practitioners

Includes new case examples and information on globalization, the effects of technology, and managerial competencies

Covers the basics on changing culture and includes a wealth of practical advice

Citation

Schein,Edgar H. The Corporate Culture Survival Guide. Jossey – Bass, 2009

Collection

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

The Corporate Culture Survival GuideBài tập Nguyên lý kinh tế học Vĩ môGiáo trình Kinh tế học vĩ mô
The Corporate Culture Survival GuideBài tập Nguyên lý kinh tế học Vĩ môGiáo trình Kinh tế học vĩ mô

QR code

The Corporate Culture Survival Guide

Content

  • Thứ Hai, 12:56 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

The Routledge handbook of research methods in applied linguistics

Thứ Hai, 11:07 25/04/2022

C# Game Programming Cookbook for Unity 3D

Thứ Hai, 10:29 25/04/2022

An Introduction to Statistical to Statistical Methods and Data Analysis, 7th Edition

Thứ Hai, 10:28 25/04/2022

Java Network Programming

Thứ Hai, 10:24 25/04/2022

Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 1

Thứ Hai, 10:24 25/04/2022

Video giới thiệu