Java Network Programming

This practical guide provides a complete introduction to developing network programs with Java. You’ll learn how to use Java’s network class library to quickly and easily accomplish common networking tasks such as writing multithreaded servers, encrypting communications, broadcasting to the local network, and posting data to server-side programs.

Java Network Programming

Elliotte Rusty Harold

O’Reilly Media Inc

2005

Abstract

This practical guide provides a complete introduction to developing network programs with Java. You’ll learn how to use Java’s network class library to quickly and easily accomplish common networking tasks such as writing multithreaded servers, encrypting communications, broadcasting to the local network, and posting data to server-side programs.

Author Elliotte Rusty Harold provides complete working programs to illustrate the methods and classes he describes.

- Explore protocols that underlie the Internet, such as TCP/IP and UDP/IP

- Learn how Java’s core I/O API handles network input and output

- Discover how the InetAddress class helps Java programs interact with DNS

- Locate, identify, and download network resources with Java’s URI and URL classes

- Dive deep into the HTTP protocol, including REST, HTTP headers, and cookies

- Write servers and network clients, using Java’s low-level socket classes

- Manage many connections at the same time with the nonblocking I/O

Citation

Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, O’Reilly Media Inc, 2005.

Collection

Công nghệ kỹ thuật máy tính (7480108)

Hệ thống thông tin (7480104)

Related document

Java Network ProgrammingMachine Learning A Probabilistic PerspectiveFundamentals of Adaptive Filtering
Java Network ProgrammingMachine Learning A Probabilistic PerspectiveFundamentals of Adaptive Filtering

QR code

Java Network Programming

Content

  • Thứ Hai, 10:24 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Giáo trình quản trị văn phòng

Thứ Hai, 10:07 25/04/2022

Xử lý tín hiệu số

Thứ Hai, 09:45 25/04/2022

Beginning Arduino Programming: Writing Code for the Most Popular Microcontroller Board in the World

Thứ Hai, 09:42 25/04/2022

Giáo trình Quản trị học

Thứ Hai, 09:24 25/04/2022

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Thứ Hai, 09:17 25/04/2022

Video giới thiệu