Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

John W. Creswell

SAGE publications

2018

Abstract

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Contents:

Chapter 1: The Selection of a Research Approach

Chapter 2: Review of the Literature

Chapter 3: The Use of the Theory

Chapter 4: Writing Strategies and Ethical Considerations

Chapter 5: The Introduction

Chapter 6: The Purpose Statement

Chapter 7: Research Questions and Hypotheses

Chapter 8: Quantitative Methods

Chapter 9: Quanlitative Methods

Chapter 10: Mixed Methods Procedures

Citation

John W. Creswell. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE publications, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé Career Paths - Banking - Book 1
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résuméCareer Paths - Banking - Book 1

QR code

 Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Content

  • Thứ Hai, 09:17 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn and TensorFlow 2

Thứ Hai, 09:14 25/04/2022

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

Thứ Hai, 09:11 25/04/2022

Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết

Thứ Hai, 09:08 25/04/2022

Machine Learning A Probabilistic Perspective

Thứ Hai, 09:01 25/04/2022

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Thứ Hai, 09:00 25/04/2022

Video giới thiệu