Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

John W. Creswell

SAGE publications

2018

Abstract

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Contents:

Chapter 1: The Selection of a Research Approach

Chapter 2: Review of the Literature

Chapter 3: The Use of the Theory

Chapter 4: Writing Strategies and Ethical Considerations

Chapter 5: The Introduction

Chapter 6: The Purpose Statement

Chapter 7: Research Questions and Hypotheses

Chapter 8: Quantitative Methods

Chapter 9: Quanlitative Methods

Chapter 10: Mixed Methods Procedures

Citation

John W. Creswell. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE publications, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé Career Paths - Banking - Book 1
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résuméCareer Paths - Banking - Book 1

QR code

 Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Content

  • Thứ Hai, 09:17 25/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn and TensorFlow 2

Thứ Hai, 09:14 25/04/2022

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

Thứ Hai, 09:11 25/04/2022

Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết

Thứ Hai, 09:08 25/04/2022

Machine Learning A Probabilistic Perspective

Thứ Hai, 09:01 25/04/2022

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Thứ Hai, 09:00 25/04/2022