Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

John W. Creswell

SAGE publications

2018

Abstract

This book advances a framework, a process and compositional approaches for designing a proposal or research in the human, health and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches and the growth of quantitative designs have created a need for this book's unique comparison of the three approaches to inquiry.

Contents:

Chapter 1: The Selection of a Research Approach

Chapter 2: Review of the Literature

Chapter 3: The Use of the Theory

Chapter 4: Writing Strategies and Ethical Considerations

Chapter 5: The Introduction

Chapter 6: The Purpose Statement

Chapter 7: Research Questions and Hypotheses

Chapter 8: Quantitative Methods

Chapter 9: Quanlitative Methods

Chapter 10: Mixed Methods Procedures

Citation

John W. Creswell. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE publications, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé Career Paths - Banking - Book 1
Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approachesExtreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résuméCareer Paths - Banking - Book 1

QR code

 Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Content

  • Thứ Hai, 09:17 25/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn and TensorFlow 2

Thứ Hai, 09:14 25/04/2022

Advanced mac os x programming, the big nerd ranch guide

Thứ Hai, 09:11 25/04/2022

Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết

Thứ Hai, 09:08 25/04/2022

Machine Learning A Probabilistic Perspective

Thứ Hai, 09:01 25/04/2022

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Thứ Hai, 09:00 25/04/2022

Video giới thiệu