Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé

Preparing a résumé and cover letter can be an overwhelming challenge for college stu-dents. Most have had only minimal experience putting together such important docu-ments. All too often, the final products end up selling the student short. While severalexceptional books feature samples of professional résumés, very few feature quality sam-ples targeted exclusively for students seeking an internship or their first professionalposition

Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé

Cindy Kenkel

Mc Graw – Hill

2007

Abstract

Preparing a résumé and cover letter can be an overwhelming challenge for college stu-dents. Most have had only minimal experience putting together such important docu-ments. All too often, the final products end up selling the student short. While severalexceptional books feature samples of professional résumés, very few feature quality sam-ples targeted exclusively for students seeking an internship or their first professionalposition.Trading Spaces . . . While You Were Out .Extreme Makeover . . . What Not toWear . . . The Date Patrol. Our nation is obsessed with makeovers, so I have decided toplay along. The before and after sample résumés will provide students with concretevisual examples to use as models for their final product.I've reviewed résumés from students who attend institutions around the country, andI rarely find versions that are as good as they could be. Readers who first glance at thesamples may even think the before samples look ready to go. In reality, the after ver-sions will greatly enhance a student's ability to secure an interview that will eventuallylead to a job.

Contents:

Getting Started

Résumé Worksheet

Choosing a Format

Before and After Résumé Examples

Citation

Cindy Kenkel. Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé. Mc Graw – Hill, 2007.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé Career Paths - Banking - Book 1 Computing: Book 1
Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résuméCareer Paths - Banking - Book 1Computing: Book 1

QR code

Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé

Content

  • Thứ Sáu, 15:35 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Thứ Sáu, 15:25 22/04/2022

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Trần Thị Kim Thu)

Thứ Sáu, 15:12 22/04/2022

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation

Thứ Sáu, 15:09 22/04/2022

Giáo trình toán tài chính( Thân Thanh Sơn)

Thứ Sáu, 15:07 22/04/2022

Giáo trình kinh tế học. Tập 1

Thứ Sáu, 14:55 22/04/2022