Career Paths - Banking (Book 1)

Career Paths English: Banking is a new educational resource for banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Banking addresses topics including bank accounts, careers, online banking, types of banks and regulation

Career Paths - Banking (Book 1)

Virginia Evans

Express Publishing

2011

Abstract

Career Paths English: Banking is a new educational resource for banking professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Banking addresses topics including bank accounts, careers, online banking, types of banks and regulation.

The series is organized into three levels of difficulty and offers over 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary, and listening skills, and leads students through written and oral production.

(https://www.careerpaths-esp.com/banking)

Table of Contents:

 • Money
 • Bank supplies
 • Bank furniture
 • Bank documents
 • Bank machines
 • Parts of a bank
 • Numbers
 • Savings accounts
 • Checking accounts
 • Credit cards
 • Access channels
 • Online banking
 • Office and administrative support
 • Phone banker
 • Teller

Citation

Virginia Evans. Career Paths - Banking (Book 1). Express Publishing, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Career Paths - Banking - Book 1 Computing: Book 1 Sofware engineering: Book 1
Career Paths - Banking - Book 1
Computing: Book 1Sofware engineering: Book 1

QR code

 Career Paths - Banking - Book 1

Content

 • Thứ Sáu, 14:10 22/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Bài giảng điện tử môn học: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

Thứ Sáu, 13:40 22/04/2022

Bài giảng điện tử môn học Ngôn ngữ lập trình C

Thứ Sáu, 13:27 22/04/2022

Unlock Reading and Writing Skills 1

Thứ Sáu, 13:25 22/04/2022

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Thứ Sáu, 13:23 22/04/2022

Advanced C# Programming

Thứ Sáu, 13:11 22/04/2022

Video giới thiệu