Digital fundamentals

For courses in digital circuits, digital systems (including design and analysis), digital fundamentals, digital logic, and introduction to computers

Digital fundamentals

Thomas Floyd

Pearson

2014

Abstract

Digital Fundamentals, Eleventh Edition, continues its long and respected tradition of offering students a strong foundation in the core fundamentals of digital technology, providing basic concepts reinforced by plentiful illustrations, examples, exercises, and applications. The text’s teaching and learning resources include an Instructor’s Manual, PowerPoint lecture slides, and Test Bank, as well as study resources for students.

Teaching and Learning Experience:

  • Provides a strong foundation in the core fundamentals of digital technology.

  • Covers basic concepts reinforced by plentiful illustrations, examples, exercises, and applications.

  • Offers a full-color design, effective chapter organization, and clear writing that help students grasp complex concepts.

This bestseller provides thorough, up-to-date coverage of digital fundamentals, from basic concepts to microprocessors, programmable logic, and digital signal processing. Its vivid full-color format is packed with photographs, illustrations, tables, charts, and graphs; valuable visual aids that today's user needs to understand this often complex computer application. Known for its clear, accurate explanations of theory supported by superior exercises and examples, this books full-color format is packed with the visual aids todays readers/students need to grasp often complex concepts. For those in the computer industry where a knowledge of introductory digital programming is essential.

Citation

Floyd, Thomas L. Digital fundamentals: A systems approach. Pearson Education Limited, 2014.

Collection

Điện tử, Viễn thông

Related document

Digital fundamentalsDigital systems principles and applications 12th editionMicrocontroller theory and applications with the PIC18F
Digital fundamentalsDigital Systems : Principles and ApplicationsMicrocontroller theory and applications with the PIC18F

QR code

Digital fundamentals

Content

  • Thứ Ba, 08:55 28/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

통역 번역사에 도전하라 (개정판) = Thử thách phiên dịch viên !

Thứ Ba, 08:48 28/02/2023

Pathways 4: listening, speaking, and critical thinking, 2nd edition

Thứ Ba, 08:33 28/02/2023

한달완성 한국어 중급. 2: 쓰기 = Hoàn thành tiếng Hàn trung cấp trong một tháng 2: Kỹ năng viết

Thứ Ba, 08:32 28/02/2023

Alternative Fuels for Internal Combustion Engines: Green Energy

Thứ Hai, 18:48 27/02/2023

Cooperating robots for flexible manufacturing

Thứ Hai, 18:32 27/02/2023