Digital systems principles and applications 12th edition

For all courses in digital electronics, from introductory through advanced. Like previous editions, this text will be used widely in technology classes ranging from high schools and two-year programs to four-year engineering, engineering technology, and computer science programs.

Digital systems principles and applications 12th edition

Ronald Tocci

Neal Widmer

Greg Moss, Purdue University

Pearson

2017

Abstract

Take a journey in Digital Systems from novice to expert.

Written for all courses in digital electronics–from introductory to advanced, from high school to two- and four-year college programs–this Twelfth Edition of Digital Systems thoroughly prepares students for the study of digital systems and computer and microcontroller hardware. The text begins with the basics of digital systems, including the AHDL hardware description language, then gradually progresses to increasingly challenging topics, including the more complex VHDL.

The text is comprehensive yet highly readable, clearly introducing the purpose and fundamentals of each topic before delving into more technical descriptions. It is also definition-focused, with new terms listed in each chapter and defined in a glossary. This Twelfth Edition has been thoroughly revised and updated with new material on section-level learning outcomes, Quadrature Shaft Encoders used to obtain absolute shaft positions, troubleshooting prototype circuits using systematic fault isolation techniques, Time Division Multiplexing, expanded discussion of VHDL data objects and more!

Citation

Widmer, Neal S., and Ronald J. Tocci. Digital systems: Principles and applications. Prentice Hall. Pearson Education International, 2017.

Collection

Điện tử, Viễn thông

Related document

Digital Systems : Principles and ApplicationsAnalog Electronics Applications: Fundamentals of Design and AnalysisAntenna theory: Analysis and design
Digital Systems : Principles and ApplicationsAnalog Electronics Applications: Fundamentals of Design and AnalysisAntenna theory: Analysis and design

QR code

Digital Systems : Principles and Applications_QR

Content

  • Thứ Sáu, 11:33 18/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

基礎から学ぶ 高効率エンジンの理論と実 = Học từ những điều cơ bản Lý thuyết và thực hành về động cơ hiệu suất cao

Thứ Sáu, 09:58 18/11/2022

記述問題テーマ100 完成編日本留学試験対策記述問題から小論文・志望理由まで = Chủ đề câu hỏi mô tả 100 Phiên bản hoàn chỉnh Đề thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế từ câu hỏi đến bài luận và lý nguyện vọng

Thứ Năm, 21:01 17/11/2022

記述問題テーマ100基礎編 改訂版日本留学試験対策論理的な文章に慣れよう = Mô tả Bài toán Chủ đề 100 Kiến thức cơ bản Phiên bản sửa đổi Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế Hãy làm quen với các câu logic

Thứ Năm, 20:35 17/11/2022

よくわかる翻訳通訳学 = Các nghiên cứu về dịch thuật và phiên dịch được hiểu rõ

Thứ Năm, 20:22 17/11/2022

多文化社会で多様性を考えるワークブック= Sách bài tập về sự đa dạng trong một xã hội đa văn hóa

Thứ Năm, 16:04 17/11/2022