Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nội dung tài liệu trình bày những nội dung và trình tự thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ thuật

2007

Tóm tắt

Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của Sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: Ô tô, động cơ đốt trong, Máy chính xác, cơ tin kỹ thuật….Đồ án hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy sau khi nghiên cứu giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy.

Khi thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất

Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể….

Tài liệu này được biên soạn dựa trên cơ sở của tài liệu đã được xuất bản năm 1987 có sửa chữa, bổ sung thêm một số phần để tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng một cách thuận lợi, giảm được thời gian đi tìm tài liệu khác. Ngoài ra, tài liệu này không chỉ được dùng để thiết kế đồ án mà còn làm tài liệu tham khảo khi thiết kế đồ án tốt nghiệp.

Khi biên soạn, tác giả đã kết hợp những kinh nghiệm hướng dẫn làm đồ án của bộ môn Công nghệ chế tạo máy trong nhiều năm qua với những tài liệu của nước ngoài ( Nga, Pháp, Đức, Nhật, Hàn quốc) được xuất bản gần đây có chú ý đến tính đặc thù của ngành cơ khí Việt Nam

Trích dẫn

Trần Văn Địch. Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy, Khoa học và kỹ thuật, 2007

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máyCông nghệ chế tạo máyGiáo trình thiết kế máy công cụ

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật

Giáo trình thiết kế máy công cụ

Mã QR

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:28 24/11/2022