Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Kỹ thuật Audio-Video là giáo trình căn bản của môn học, được biên soạn theo chương trình khung của Khoa Công nghệ Điện tử nhằm phục vụ cho sinh viên thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Hà Quang Thanh

Giáo dục

2011

Tóm tắt

Kỹ thuật Audio-Video là giáo trình căn bản của môn học, được biên soạn theo chương trình khung của Khoa Công nghệ Điện tử nhằm phục vụ cho sinh viên thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông .

Giáo trình đã chọn lọc những nội chung rất căn bản về kỹ thuật audio-video

Giới thiệu tổng quát về VCR và CD. Tín hiệu và xử lý tín hiệu trong VCR. Hệ thống servo trong VCR. Khối laser pickup. Khuếch đại và xử lí tín hiệu trong CD.

Điều khiển và hiện thị. Những kiến thức chuyên sâu về VCD và DVD...

Trích dẫn

Hà Quang Thanh. Giáo trình Kỹ thuật audio-video. Giáo dục, 2011

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật audio-videoUsing information technology: A practical introduction to computers & communicationsDigital fundamentals
Giáo trình Kỹ thuật audio-videoUsing information technology: A practical introduction to computers & communicationsDigital fundamentals

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:43 24/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:28 24/11/2022

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Thứ Năm, 09:20 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Thứ Năm, 09:13 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1

Thứ Năm, 09:02 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

Thứ Năm, 08:54 24/11/2022