Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Kỹ thuật Audio-Video là giáo trình căn bản của môn học, được biên soạn theo chương trình khung của Khoa Công nghệ Điện tử nhằm phục vụ cho sinh viên thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Hà Quang Thanh

Giáo dục

2011

Tóm tắt

Kỹ thuật Audio-Video là giáo trình căn bản của môn học, được biên soạn theo chương trình khung của Khoa Công nghệ Điện tử nhằm phục vụ cho sinh viên thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông .

Giáo trình đã chọn lọc những nội chung rất căn bản về kỹ thuật audio-video

Giới thiệu tổng quát về VCR và CD. Tín hiệu và xử lý tín hiệu trong VCR. Hệ thống servo trong VCR. Khối laser pickup. Khuếch đại và xử lí tín hiệu trong CD.

Điều khiển và hiện thị. Những kiến thức chuyên sâu về VCD và DVD...

Trích dẫn

Hà Quang Thanh. Giáo trình Kỹ thuật audio-video. Giáo dục, 2011

Bộ sưu tập

Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật audio-videoUsing information technology: A practical introduction to computers & communicationsDigital fundamentals
Giáo trình Kỹ thuật audio-videoUsing information technology: A practical introduction to computers & communicationsDigital fundamentals

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:43 24/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy

Thứ Năm, 09:28 24/11/2022

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Thứ Năm, 09:20 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 2

Thứ Năm, 09:13 24/11/2022

Cơ sở lý thuyết truyền tin. Tập 1

Thứ Năm, 09:02 24/11/2022

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

Thứ Năm, 08:54 24/11/2022