Using information technology: A practical introduction to computers & communications

The book covers the fundamental computing concepts that are part of the digital age, including software, hardware, data, people, and procedures. The text centers on educating today’s technology consumer, using themes of ethics, the Internet, and communications to demonstrate how the changing world of technology influences our lives and the decisions we make.

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer

Mc Graw Hill

2011

Abstract

The book covers the fundamental computing concepts that are part of the digital age, including software, hardware, data, people, and procedures. The text centers on educating today’s technology consumer, using themes of ethics, the Internet, and communications to demonstrate how the changing world of technology influences our lives and the decisions we make.

The contents of the book includes 11 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to information technology

+ Chapter 2: The internet and the world wide web

+ Chapter 3, 4: Application software; Systems software

+ Chapter 5: Hardware – the CPU & Storage

+ Chapter 6: Hardware – INPUT & OUTPUT

+ Chapter 7: Telecommunications

+ Chapter 8: Files, databases & E-Commence

+ Chapter 9: The challenges of the digital age

+ Chapter 10: The promises of the digital age

+ Chapter 11: Information systems.

Citation

Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer. Using information technology: A practical introduction to computers & communications. Mc Graw Hill, 2011.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Using information technology: A practical introduction to computers & communicationsDigital fundamentalsPIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Digital fundamentals

PIC Microcontroller Projects in C: Basic to Advanced

QR code

Using information technology: A practical introduction to computers & communications

Content

  • Thứ Sáu, 11:18 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022

Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thứ Sáu, 10:45 24/06/2022

Petroleum Storage & Transportaton Capacities

Thứ Sáu, 10:41 24/06/2022

Lubricating oil Additives

Thứ Sáu, 10:26 24/06/2022