Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Introduction: Scope of Aquatic Chemistry, The Solvent Water, Solute Species; Chemical Thermodynamics and Kinetics; Acids and Bases; Dissolved Carbon Dioxide; Atmosphere-Water Interaction; Metal Ions in Aqueous Solution: Aspects of Coordination Chemistry; Precipitation and Dissolution; Oxidation and reduction, equilibria and microbial mediation; The Solid–Solution Interface; Trace Metals: Cycling, Regulation, and Biological Role; Kinetics of Redox Processes; Photochemical Processes; Kinetics at the solid-water interface: Adsorption, dissolution of minerals, nucleation, and crystal growth; Particle-particle interaction: coloids coagulation, and filtration; Regulation of the chemical composition of Natural Waters

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Werner Stumm, James J. Morgan

Environmental Science and technology

1996

Abstract

Now in its updated and expanded Third Edition, Aquatic Chemistry remains the classic resource on the essential concepts of natural water chemistry. Designed for both self-study and classroom use, this book builds a solid foundation in the general principles of natural water chemistry and then proceeds to a thorough treatment of more advanced topics. Key principles are illustrated with a wide range of quantitative models, examples, and problem-solving methods.

Major subjects covered include:

+ Chemical Thermodynamics

+ Solid-Solution Interface and Kinetics

+ Trace Metals

+ Acids and Bases

+ Kinetics of Redox Processes

+ Dissolved Carbon Dioxide

+ Photochemical Processes

+ Atmosphere-Water Interactions

+ Kinetics at the Solid-Water

+ Metal Ions in Aqueous Solution Interface

+ Precipitation and Dissolution

+ Particle-Particle Interaction

+ Oxidation and Reduction

+ Regulation of the Chemical

+ Equilibria and Microbial Mediation Composition of Natural Waters.

Citation

Werner Stumm, James J. Morgan. Aquatic chemistry Chemical equilibria and rates in natural waters, NXb. Environmental Science and technology, 1996.

Collection

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Related document

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural watersDanh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt NamTổng hợp hữu cơ

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Danh pháp và Thuật ngữ Hóa học Việt NamTổng hợp hữu cơ

QR code

Aquatic chemistry: Chemical equilibria and rates in natural waters

Content

  • Thứ Sáu, 11:01 24/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Tài liệu luyện thi chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh môn nói trình độ B

Thứ Sáu, 10:48 24/06/2022

Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thứ Sáu, 10:45 24/06/2022

Petroleum Storage & Transportaton Capacities

Thứ Sáu, 10:41 24/06/2022

Lubricating oil Additives

Thứ Sáu, 10:26 24/06/2022

Environmental control in petroleum engineering

Thứ Sáu, 10:17 24/06/2022